Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

sobota, 24. júna 2017

Stanovy SAB overené Ministerstvom vnútra


Výsledky M-SR mužov Raffa 2017utorok, 13. júna 2017

Výsledky Majstrovstiev Slovenska juniorov U14 boccia raffa

Majstrovstvá Slovenska juniorov U 14 boccia raffa


Dňa 10. júna 2017 sa konali majstrovstvá SR U 14 na dvoch bocciodromoch v Lučenci. Po raňajšom zlosovaní sa deti vylosovali do dvoch skupín.
Skupina A
Bago, Zauška, Dovaľ, Fehérova sa presťahovali na zdravotnú školu

Skupina B
Grexova, Ostrihoňova Kelemen zostali hrať pod mestským úradom.

Zápasy sa hrali v skupinách každý s každým. Po odohratí v skupinách bol spoločný obed na čerstvom vzduchu a začali boje o umiestnenie.
Semifinalisti sa presunuli na mestský úrad a finále sa hralo na zdravotnej škole.
V skupine A po zápasoch výsledok bol bez poradia (Bagó, Fehérová po 2 body a Zauška, Dováľ po 1 bode), tak deti dávali raffa palino 3 -krát po sebe. Zauška 3 Doval 0 Bago 1 Feherova 0
Výsledky (viď tabuľky).
Poďakovanie patrí tímu trénerov Obročník Vilhanova Domok za pomoc, a zvlášť garantovi súťaže p.Miroslavovi Sekulovi za prepožičanie hygienických a športových priestorov.
Naďa Nagyová                       
riaditeľ súťaže                        


streda, 7. júna 2017

Novohradska liga klubu ŠKBN 2017 - 1.kolo


piatok, 2. júna 2017

Propozície Majstrovstiev Slovenskej republiky juniori do 14 raffa 2017

MAJSTROVSTVÁ SR 2017 – U14
I. Všeobecné ustanovenia
1.ZOV SÚŤAŽE
Majstrovstvá Slovenska v boccii šport Raffa U 14 pre rok 2017.
2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAB a predseda CTM(Centrum talentovanej mládeže) v spolupci so Zväzom centrom
prípravy mládeže a  klubmi (členmi SAB)
3.PODMIENKY ÚČASTI
V súťaži štartusúťažiaci nominovaní predsedami klubov
4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastn členovia Zväzového centra prípravy mládeže(ZCPM).  Štartovať mapovolené športovcietkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartuna vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať povolenie zákonho zástupcu (stačí ústne) .
5.ÚČASTNÍCI
V individuálnych športoch nominanti predsedov ŠK  a ZCPM. V kolektívnych športoch bery za športové kluby SAB
6. CESTOVNÉ
Hradí SAB, podľa pokynov  predsedu Komisie mládeže
7. UBYTOVANIE A STRAVA
Zabezpečí a hradí usporiadateľ (SAB- Centrum mládeže)
8.CENY
vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
9. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL
1. Hymna CTM
2.Príhovor zástupcu CTM a otvorenie súťaže
3.Športovo-tecnické informácie
1.Zhodnotenie súťaže: predseda CTM,  riaditeľ súťaže
2.Medailový ceremoniál
3.Záverečný príhovor zástupcu CTM a ukončenie súťaže
II. Technické ustanovenia
Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.
1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozíc schválených riaditeľom súťaže
a predsedom sekcie Boccia.
2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a predseda sekcie Boccia
3. PRIHLÁŠKY
Podľa propozícií, na základe nominačných listov  potvrdených predsedom sekcie Boccia
4. SPÔSOB PODÁVANIA MIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.


III: Záverečné ustanovenia
Víťaz skava titul   MAJSTER SR 2017


Boccia súťaž jednotlivcov      U14  Majstrovstvá Slovenska 2017


Usporiadateľ:   SAB


Termín:                           10. 6. 2017 (sobota)


Miesto:                            Bocciodrom, Novohradská 1, Lenec, Stredná zdravotcka škola, Lenec


Prezentácia:


09.30 - 10.00 prezentácia
meno, priezvisko a štartovné číslo.
Pozor! Žiadame pretekárov aby vo vlastnom záujme sa dostavili na prezentáciu
s dostatočnou časovou rezervou a rešpektovali čas určený na prezentáciu prpreteky!


Inforcie:


Nadežda Nagyová, tel.: 0915 879 514, e-mail:  nada@atlas.sk

Otvorenie súťaže:          10. 6. o 10,00 hod. kry bocciodrom Lenec


Ukončenie súťaže:         cca 15,00 hod. Riaditeľ súťaže:             Mgr.  n Brean Sekretariát:                    Nadežda Nagyová Technic delegát:         SAB
Hlavný rozhodca:           CTM
Prihlášky:


Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia.

Na klade žrebovania dosta nominovapretekári štartovné čísla