Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

streda, 24. mája 2017

Pozvánka na turnaj Memorial Ivan Vundac

Prihlášku posielať na enrico.matic@unterberger.bmw.at

Propozície majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov mužov 2017 - raffa

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY JEDNOTLIVCOV  MUŽOV 2017 - RAFFA

Na základe rozhodnutia VV SAB zo dňa 15.5.2017 Vám oznamujeme, že Majstrovstvá SR mužov, jednotlivcov v boccii, športe raffa sa uskutočnia podľa plánu  a harmonogramu SAB na rok 2017 a to v sobotu 17.6.2017 a v prípade potreby aj v nedeľu 18.6.2017.

Hrať sa bude v sportovych areáloch pre hru boccia raffa v Lučenci.

Vyhlasovateľom a usporiadateľom je Slovenská asociácia boccie, predsedovia klubov SAB,

Žrebovanie: 16. júna 2017o 17.00 hod. v areáli Boccia klubu Lučenec na ulici J.Bottu.

Systém: Dve skupiny alebo podla poctu prihlasenych. Presný hrací poriadok ŠTK zverejní po prihlasení všetkých účastníkov. Finále a zápas o 3. miesto sa bude hrať na syntetickej drahe v krytom Bocciodrome. Povolené sú 3 pozretia na jeden zápas a 1 x time-out (2 min.).
Podľa počtu prihlásených hráčov do stanoveného termínu, môže vyhlasovateľ podujatia zmeniť systém M-SR 2017, napríklad každý s každým alebo vytvoriť z hráčov tri, popripade štyri skupiny.
ŠTK zverejní do 5.6.2017 systém hry, počet skupín na stránke SAB.
Podmienka účasti: M-SR mužov sa môžu zúčastniť hráči, registrovaní v SAB, s platným členským preukazom, ktorí dovŕšili vek 17 rokov. SAB doporučuje účasť na podujatí v športovom oblečení – dres a vhodnej obuvi, nie v rifloch!
Protest: môže podať hráč do 5 minút po ukončení svojho zápasu u riaditeľa M-SR s vkladom 10 euro!
Štartovné: 0 euro
Rozhodcovia: Vzájomne
Hlavný rozhodca: Daniel Obročník
Prezentácia: 8.30 hod., miesto bude upresnené ŠTK a zverejnené na stránke SAB a rozoslané predsedom klubov
Predpokladaný čas prvých zápasov po prezentácii 8:45 hod.
Predpokladaný čas ukončenia M-SR: podľa počtu prihlásených
Stravu, minerálku vo výške 5 eur/hráč  finančne podporuje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, mesto Lučenec, Slovenská asociácia boccie.
Ceny najlepším trom hráčom budú odovzdané na konferencii SAB. Víťaz získa titul Majster SR Mužov 2017.
Poradie M-SR mužov bude bodované.
Slovenská asociácia boccie zabezpečuje antidopingovú miestnosť a hygienické zariadenia v areáli MŠ Kubínyiho Lučenec.
V prípade nepriaznivého počasia sa M-SR mužov prekladajú do kryteho Bocciodromu na ul Novohradska. O zrušení M-SR rozhoduje riaditeľ podujatia a hlavný rozhodca.
PRIHLÁŠKY s menom a priezviskom, klubovou príslušnosťou zasielajte do 2. júna 2017 do 18.00 hod. na email: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Slovenská asociácia boccie zakazuje účastníkom i rozhodcom počas M-SR mužov akéhokoľvek požívania alkoholu!

V Lučenci dňa 23.5.2017                                                    Ing. Peter Domok, predseda STK


Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej stránke SAB a na Facebook-u Slovenskej asociácie boccie.

Výsledky 2. kola Fortino ligy

                    Výsledky Fortino Liga 2 kolo:
26.03.2017

Do súťažiacich dvojíc boli vyžrebované nasledujúce dvojice:
1. Svetlana Kyseľová / Daniel Obročník
2. Veronika Obročníková / Peter Rapčan
3. Tomáš Obročník / Nadežda Nagyová
4. Iveta Vilhanová / Elena Rapčanová

Hralo sa systémom každý s každým a tu sú výsledky:

1zápas:  Svetlana Kyseľová / Daniel Obročník - Iveta Vilhanová / Elena Rapčanová                           8:3
2zápas:  Veronika Obročníková / Peter Rapčan - Tomáš Obročník / Nadežda Nagyová                     6:5(č)
3zápas:  Iveta Vilhanová / Elena Rapčanová - Veronika Obročníková / Peter Rapčan                        8:4
4zápas:  Tomáš Obročník / Nadežda Nagyová - Svetlana Kyseľová / Daniel Obročník                       2:8
5zápas:  Iveta Vilhanová / Elena Rapčanová - Tomáš Obročník / Nadežda Nagyová                           7:5(č)
6zápas:  Svetlana Kyseľová / Daniel Obročník - Veronika Obročníková / Peter Rapčan                      8:2

Konečná tabuľka druhého kola Fortino Ligy:

1. Svetlana Kyseľová / Daniel Obročník
2. Iveta Vilhanová / Elena Rapčanová
3. Veronika Obročníková / Peter Rapčan
4. Tomáš Obročník / Nadežda Nagyová


pondelok, 22. mája 2017

Pozvánka na turnaj dvojíc v rakúskom Innsbrucku 8.7.2017

Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo u Nicola Natale.

utorok, 16. mája 2017

Výsledky z turnaja Centra mládeže


V sobotu 13.5.2017 sa konal v priestoroch krytého bocciodromu v Lučenci turnaj centra mládeže. Výsledky turnaja sú dostupné tu:


Výsledky 1. kola Fortino ligy

Do súťažiacich dvojíc boli vyžrebované nasledujúce dvojice:
1. Iveta Vilhanová/Kamila  Skruteková
2.Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová
3.Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková
4.Daniel Obročník/  Zuzana Rapčanová
5.Patrik Pavčo/ Magdaléna Šánthová

Hralo sa systémom každý s každým a tu sú výsledky zápasov:
1zápas: Iveta Vilhanová/Kamila Skruteková                 -  Daniel Obročník/ Zuzana Rapčanová                           4:8
2zápas: Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová     -  Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková                       8:5
3zápas: Patrik Pavčo/Magdaléna  Šánthová                 -  Iveta Vilhanová/ Kamila  Skruteková                           6:5(č)
4zápas: Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová     -  Daniel Obročník/  Zuzana Rapčanová                          8:1
5zápas: Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková            -  Patrik Pavčo/ Magdaléna Šánthová                             8:3
6zápas: Iveta Vilhanová/Kamila Skruteková -              -  Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová                3:8
7zápas: Patrik Pavčo/ Magdaléna Šánthová                  -  Daniel Obročník/  Zuzana Rapčanová                         8:3
8zápas: Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková            -  Iveta Vilhanová/Kamila   Skruteková                           8:2
9zápas: Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová     -  Patrik Pavčo/ Magdaléna Šánthová                             8:2
10zápas: Daniel Obročník/  Zuzana Rapčanová            -  Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková                       5:8

Konečná tabuľka prvého kola Fortino Ligy:
1. Veronika Obročníková/ Nadežda Nagyová               4b.
2. Svetlana Kyseľová/Dagmar Luptáková                      3b.
3. Patrik Pavčo/ Magdaléna Šánthová                            2b.
4. Daniel Obročník/  Zuzana Rapčanová                        1b.
5. Iveta Vilhanová/Kamila Skruteková                           1b.

Uznesenia z konferencie SAB konanej dňa 22.4.2017

 Uznesenie z konferencie Slovenskej asociácie boccie konanej dňa 22.apríla 2017 v Lučenci

Delegáti konferencie:    
                                                                                  
I.Volia:               
a/ mandátovú komisiu a volebnú komisiu v zložení        
    predseda: p. Košťál  
    členovia: pp.Čonka, Strehovská, Macko, Kollárová
b/ návrhovú komisiu v zložení          
    predseda: p. Bednár 
    členovia: pp.Kamenická,Vargová
zapisovateľka: Kamenická
overovatelia: Vargová, Bernát
                      
       II.Schvaľujú:            
a/ správu mandátovej a volebnej komisie
b/ správu návrhovej komisie
c/ volebný a rokovací program konferencie
d/ stanovy SAB
e/ správu o činnosti predsedu SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencii
f/ správu o hospodárení SAB
g/ správu kontrolnej komisie
h/návrh výšky rozpočtu na rok 2017
i/ návrh VV SAB  
      1. za riadneho člena Boccia klub Bratislava                                     
      2. Mgr.J.Brezňana za individuálneho člena SAB
j/ p.Jána Šnúrika za čestného predsedu SAB
k/plán činnosti SAB na rok 2017
l/výkonný výbor SAB v zložení                                                             
     Predseda SAB: Iveta Lukáčová                                                       
     Členovia VV SAB: Veronika Obročníková, Daniel Obročník, Peter Domok, Ján Brezňan, Paolo Pier Soresi, Ján Torok 
                                      náhradník :           Lukáš Bolla
m/ ing. Czakovú za predsedu kontrolného orgánu
n/  predsedov a podpredsedov komisií:
     disciplinárna: Judr.Kurunczi  predseda
     pre riešenie sporov: 
           Ing. Šedivý         predseda
           Ing. Kováčik Zoltán      podpredseda
     licenčná a matričná: Mgr.Libiak  predseda

      III.Ukladajú:
1.Všetkým členom SAB dodržiavať Stanovy SAB.
Zodp.:  všetci členovia
Termín:priebežne
2.Určiť a zverejniť  termín , kedy budú vyhlásené umiestnenia a víťazi SL a MSR jednolivcov mužov a družstiev za rok 2016 v boccii raffa.
Zodp.: nový VV SAB
Termín: do 31.12.2017

Zápisnica z Konferencie konanej dňa 22.4.2017

 Číslo zápisnice: 01/2017/VKSAB
ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou[1])

Názov športovej organizácie:        Slovenská asociácia bocce ( SAB )
Názov zasadajúceho orgánu:         Volebná konferencia SAB

Miesto konania zasadnutia:                       Lučenec, Novohradská 1
Deň konania zasadnutia:                22.04.2017
Čas začiatku zasadnutia:                15.00                           Čas ukončenia zasadnutia: ...

Predsedajúci:V. Obročníková                                            Zapisovateľ: E. Kamenická

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):[2])
1.    Veronika Obročníková
2.    Pier Paolo Soresi
3.    Daniel Obročník
4.    Svetlana Kyseľová
5.    Rudolf Róža
6.    Tibor Libiak
7.    Dagmar Luptáková
8.    Patrik Pavčo
9.    Nadežda Nagyová
10.  Richard Sacher
11.  Peter Domok
12.  Ladislav Mészáros
13.  Ján Török
14.  Ivan Stieranka
15.  Erika Kamenická
16.  Lýdia Vargová
17.  Tibor Bednár
18.  Ján Macko
19.  Ján Šnúrik
20.  Patrícia Kollárová
21.  Iveta Lukáčová
22.  Richard Čonka
23.  Lukáš Bolla
24.  .......Czaková
25.  .... Kurunczi
26.  .... Šedivý

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1.    Iveta Vilhanová


Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: …
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
ü  ÁNO
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 13/27

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota … dní na prípravu zasadnutia dodržaná
ü  BOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:[3])
1.    Schvaľovanie programu zasadnutia[4])
2.    Prezentácia od 14:00 hod.
3.    Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB
4.    Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
5.    Správa mandátovej komisie
6.    Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
7.    Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
8.    Schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB
9.    Odsúhlasenie Stanov SAB
10.  Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie
11.  Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka
12.  Správa kontrolnej komisie
13.  Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017
14.  Oceňovanie
15.  Prestávka
16.  Voľba orgánov a pracovných komisií
17.  Diskusia
18.  Schválenie uznesení
19.  Rôzne
20.  ZáverPODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:[5])
            podklady boli zaslané elektronicky k jednotlivým bodom programu
podklady boli predložené na zasadnutí k jednotlivým bodom programu
 podklady k jednotlivým bodom sú archivované[6]) – tlačená forma, archív SAB

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. BOD - Schvaľovanie programu zasadnutia

Navrhovaný program zasadnutia:
1.    Schvaľovanie programu zasadnutia[7])
2.    Prezentácia od 14:00 hod.
3.    Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB
4.    Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
5.    Správa mandátovej komisie
6.    Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
7.    Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
8.    Schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB
9.    Odsúhlasenie Stanov SAB
10.  Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie
11.  Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka
12.  Správa kontrolnej komisie
13.  Schválenie rozpočtu na rok 2017
14.  Oceňovanie
15.  Prestávka
16.  Voľba orgánov a pracovných komisií
17.  Diskusia
18.  Schválenie uznesení
19.  Rôzne
20.  Záver

Navrhované zmeny v programe:
Veronika Obročniková: návrh prijať Mgr. Jána Brezňana za individuálneho člena SAB
            Veronika Obročniková: návrh prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB
Veronika Obročníková: návrh upraviť bod 11 v znení: Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017.


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia navrhovaný program schvaľuje a  navrhovaných zmenách sa bude hlasovať v bode 19 – Rôzne.  

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

2.    BOD – Prezentácia od 14.00 hod.
3.    BOD – Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB4.    BOD - Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Navrhované zmeny v bode 4:
Veronika Obročniková: návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Návrh:
Mandátová/Volebná komisia:
1. Kristián Koštál
2. Richard Čonka
3. Magdaléna Strehovská
4. Ján Macko
5. Patrícia Kollárová

Návrhová Komisia:
1. Tibor Bednár
2. Lýdia Vargová
3. Erika Kamenická

     NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje mandátovú/volebnú a návrhovú komisiu v uvedenom zložení.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


5.    BOD – Správa mandátovej komisie
Navrhované zmeny v bode 5:
Veronika Obročniková: Delegát I. Stieranka sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť úvodu zasadnutia a požiadala delegátov o hlasovanie o tom, či v prípade jeho neskoršieho príchodu mu bude umožnené hlasovať.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje požiadavku delegátov, že pánovi Stierankovi sa umožní hlasovať po oneskorenom príchode.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Mandátová/volebná komisa overila všetky mandáty Volebnej konferencie a konštatovala, že Volebná konferencia je platná a uznášania schopná dvojtretinovou väčšinou s počtom platných mandátov: 12

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


6.    BOD – Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie podmienok uznášaniaschopnosti


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie pre naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

7.    BOD – Rozhodovanie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu

Tento bod je viazaný na bod č. 1 už schváleného programu

8.    BOD – schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje volebný a rokovací program Konferencie SAB

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


9.    BOD – Odsúhlasenie stanov SAB
Stanovy boli zverejnené na stránke www.bocce.sk a každý delegát ich mal k dispozícii v písomnej forme. Stanovy neboli pripomienkované žiadnym delegátom.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia odsúhlasuje stanovy SAB

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

10. BOD – Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie

Správu o činnosti SAB predniesol bývalý predseda SAB Ján Šnúrik.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.


HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


11. BOD – Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka

Správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku predniesol Ing. Ján Macko


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
11                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

12. BOD – Správa kontrolnej komisie

Správa bola zverejnená na stránke www.bocce.sk a každý delegát ju mal k dispozícii v písomnej forme.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu kontrolnej komisie SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


13. BOD – Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017

Návrh na schválenie výšky rozpočtu na rok 2017 predniesol Ing. Ján Macko. Návrh výšky rozpočtu predstavuje dve položky: Šport Raffa a Šport Volo, o ktorých sa musí hlasovať osobitne.


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Raffa. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
13                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Volo. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


14. BOD - Oceňovanie


NÁVRH UZNESENIA: Výkonný výbor konferencie navrhuje Jána Šnúrika oceniť a schváliť ako čestného člena SAB.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
13                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

15. BOD – Prestávka

16. BOD – Voľba orgánov a pracovných komisií
A.)  Voľba predsedu SAB. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.
1.      Kandidát: Iveta Lukáčová
Navrhovateľ:
Klub:
2.      Kandidát: Ján Macko
Navrhovateľ:
Klub:


Výsledok hlasovania: Iveta Lukáčová: 20 hlasov
                                   Ján Macko: 5 hlasov
                                    Neodovzdané: 2 hlasy

Predsedkyňou SAB bola zvolená Iveta Lukáčová.


B.)  Voľba členov do výkonného výboru SAB. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.
1.         Kandidát: Tibor Bednár
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 3 hlasy
ZDRŽAL SA: 19 hlasov

2.         Kandidát: Lukáš Bolla
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 6 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 19 hlasov

3.         Kandidát: Ján Brezňan
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

4.         Kandidát: Richard Čonka
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 22 hlasov

5.         Kandidát: Peter Domok
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

6.         Kandidát: Daniel Obročník
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

7.         Kandidát: Veronika Obročníková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 27 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

8.         Kandidát: Pier Paolo Soresi
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

9.         Kandidát: Rudolf Róža
Navrhovateľ:
Klub:

Neprijal kandidatúru.

10.      Kandidát: Ivan Stieranka
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 20 hlasov

11.      Kandidát: Ján Török
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 21 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa členmi výkonného výboru stávajú: Ján Brezňan, Peter Domok, Daniel Obročník, Veronika Obročníková, Pier Paolo Soresi, Ján Török. Náhradník: Lukáš Bolla

C.)  Voľba predsedu kontrolného orgánu. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Ing. Czaková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

2.         Kandidát: Zuzana Čonková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 8 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 18 hlasov

3.         Kandidát: Ján Macko
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 20 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom kontrolného orgánu stala: Ing. Czaková

D.)  Voľba predsedu disciplinárnej komisie. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: JUDr. Kurunczi
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasy
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom disciplinárnej komisie stal: JUDr. Kurunczi

E.)  Voľba predsedu komisie na riešenie sporov. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Ing. Šedivý
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 17 hlasov
PROTI: 5 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

2.         Kandidát: Ing. Zoltán Kováčik
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 5 hlasov
ZDRŽAL SA: 17 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom komisie na riešenie sporov stal: Ing. Šedivý, podpredsedom sa stal Ing. Kováčik.

F.)  Voľba predsedu licenčnej a matričnej komisie. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Mgr. Tibor Libiak
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom licenčnej a matričnej komisie stal: Mgr. Tibor Libiak


17. BOD - Diskusia
A.) p. Lukáš Bolla sa spýtal za vyhodnotenie vyhlásenie umiestnenia víťazov SL a MSR jednotlivcov mužov, žien a družstiev za rok 2016 v boccii raffa
B.) p. Pier Paolo Soresi – spomenul hodnotu syntetiky v hodnote cca. 8000 € a zároveň    dobu priebežného jej riešenia s EBA na úrovni posledných 8 rokov
C.) p. Ing. Ján Macko – spomenul, že v správe od p. Šnúrika, nebolo spomenuté bezplatné využívanie boccia dromu vo vlastníctve Boccia Klub Lučenec členmi aj iných klubov ako BK Lučenec, nielen na trénovanie ale aj na organizovanie rôznych súťaží, zároveň aj starostlivosť o areál tiež o ktorí sa starajú členovia BK Lučenec, p. Šnúrik to uznal

18. BOD – Schválenie uznesení
Návrh uznesenia prečítala p. Vargová, členka návrhovej komisie.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje uznesenie z Volebnej konferencie Slovenskej asociácie bocce konanej dňa 22.4.2017 v Lučenci. Toto uznesenie bude pripojené k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
11                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

19. BOD – Rôzne
Veronika Obročníková predniesla návrh prijať Mgr. Jána Brezňana za individuálneho člena SAB

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje prijatie Jána Brezňana za individuálneho člena SAB.


HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Veronika Obročníková: návrh prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

20. BOD - ZáverZOZNAM UZNESENÍ:
1.    NÁVRH UZNESENIA 1: Volebná konferencia navrhovaný program schvaľuje a  navrhovaných zmenách sa bude hlasovať v bode 19 – Rôzne. 
2.    NÁVRH UZNESENIA 2: Volebná konferencia schvaľuje návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie.
3.    NÁVRH UZNESENIA 3: Volebná konferencia schvaľuje mandátovú/volebnú a návrhovú komisiu v uvedenom zložení.
4.    NÁVRH UZNESENIA 4: Volebná konferencia schvaľuje požiadavku delegátov, že pánovi Stierankovi sa umožní hlasovať po oneskorenom príchode.
5.    NÁVRH UZNESENIA 5: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie
6.    NÁVRH UZNESENIA 6: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie pre naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie
7.    NÁVRH UZNESENIA 7: Volebná konferencia schvaľuje volebný a rokovací program Konferencie SAB
8.    NÁVRH UZNESENIA 8: Volebná konferencia odsúhlasuje stanovy SAB
9.    NÁVRH UZNESENIA 9: Volebná konferencia schvaľuje správu o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
10. NÁVRH UZNESENIA 10: Volebná konferencia schvaľuje správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
11. NÁVRH UZNESENIA 11: Volebná konferencia schvaľuje správu kontrolnej komisie SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
12. NÁVRH UZNESENIA 12: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Raffa. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.
13. NÁVRH UZNESENIA 13: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Volo. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.
14. NÁVRH UZNESENIA 14: Výkonný výbor konferencie navrhuje Jána Šnúrika oceniť a schváliť ako čestného člena SAB.
15. NÁVRH UZNESENIA 15: Volebná konferencia schvaľuje uznesenie z Volebnej konferencie Slovenskej asociácie bocce konanej dňa 22.4.2017 v Lučenci. Toto uznesenie bude pripojené k zápisnici.
16. NÁVRH UZNESENIA 16: Volebná konferencia schvaľuje prijatie Jána Brezňana za individuálneho člena SAB.
17. NÁVRH UZNESENIA 17: Volebná konferencia schvaľuje prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.
POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.


Zapisovateľ:                                                            Predsedajúci:

Mgr. Erika Kamenická                                             Veronika Obročníková
..............................                                                     ..............................     
meno a priezvisko                                                     meno a priezvisko
podpis                                                                        podpis


[1]) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
[2]) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
[3]) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
[4]) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
[5]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[6]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[7]) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.