nedeľa 7. marca 2021

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 Boccia – Raffa kluby kategória ženy

 

PROPOZÍCIE

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021

Boccia – Raffa  kluby kategória ženy

 

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:  Slovenská asociácia boccie

 Riaditeľ súťaže:        Mgr. Ján Brezňan

 Hlavný rozhodca:     bude určený dodatočne

 Termín:                     po uvolnení opatrení k pandémii Covid 19  – možnosť vykonávať športové súťaže

 Miesto konania :       vonkajšie dráhy raffa Bottova ulica Lučenec

 Prihlášky:  e-mail: breznan.jan@gmail.com,

prihlásiť sa   môžu kluby , ktoré spĺňajú pravidla vydané CER na súťaž  Boccia Európska liga majstrov 2021 ( bod 3 , 4 a 5 ) a v termíne súťaže budú mať vysporiadané finančné povinnosti voči SAB

Hosťovanie musí byť platne uskutočnené v rámci SAB v termíne 7 dní pred termínom súťaže ( v zmysle platných patričných predpisov SAB ). Veková hranica športovkyne  - 18 a viac rokov.

 Termín podania prihlášky: do 20.03..2021.                             .                        

 Štartovné:                  0,00 Eur

 Systém súťaže:          podľa pravidiel  Boccia Európaska liga majstrov 2021 vydaných CER ( bod 6 )

 Ceny:                         podľa umiestnenia  získavajú pohár a medailu na rok 2021 

 Strava a občerstvenie:   hradí SAB

 Víťaz získava  TITUL Majster SR boccia raffa klubov – ženy  a právo účasti na  súťaži  Boccia Európska liga majstrov 2021 v kategórii ženy

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu určeni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

                                                                                

Dňa 1 3.2021                                                                    Mgr. Ján Brezňan


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021

Boccia – Raffa  kluby ženy

 

P R I H L Á Š K A

 

KLUB   ( názov)

 

Vedúci/tréner družstva

 

Športovkyne

meno a priezvisko

člen klubu *

hosťovanie **

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

V                                    dňa

podpis štatutárny zástupca klubu

Poznámka :

*   označiť ak členom klubu

** označiť ak hosťovanie v zmysle platných predpisov SAB


0 comments:

Zverejnenie komentára