Štruktúra SAB , Osvedčenie NŠZ

 

Výkonný výbor  aktuálny ( od 2,3,2024 )
Ján Macko                        prezidente.sab@gmail.com     +421 919 188 236
Lukáš Bolla                      raffaslovakia@gmail.com       +421 949 021 806
Richard Čonka ros            volo.slovakia@gmail.com      +421 908 369 143

Kontrolór SAB 
Ján Tӧrӧk                          sab.kontrolor@gmail.com       +421 907 887 776

Predseda Komisie na riešenie sporov 
Ing Zoltán Kovácsik          kovacsik55@gmail.com          +421 915 815 590

Uznesením VV SAB v zmysle čl. 45 Stanov - Komisie ad hoc, panel expertov a pracovné skupiny z dôvodu neobsadenia nasledovných komisií :Disciplinárna, Športovo-technická, Matričná  , v prípade potreby VV SAB vytvorí komisiu at hoc alebo pracovnú skupinu na dobu vyriešenia vzniknutej úlohy. 

0 comments:

Zverejnenie komentára