Štruktúra SAB

 

Výkonný výbor  aktuálny 

Ján Macko                        prezidente.sab@gmail.com    0919 188 236
Ján Brezňa                        breznan.jan@gmail.com        0908 022 485
Ladislav Mészáros            meszarl@gmail.com              0907 822 034

Kontrolór SAB 

Ján Tӧrӧk                        jankotorok@gmail.com           0907 887 776

Uznesením VV SAB v zmysle čl. 45 Stanov - Komisie ad hoc, panel expertov a pracovné skupiny z dôvodu neobsadenia nasledovných komisií :Disciplinárna, Športovo-technická, Matričná  , v prípade potreby VV SAB vytvorí komisiu at hoc alebo pracovnú skupinu na dobu vyriešenia vzniknutej úlohy. 

0 comments:

Zverejnenie komentára