Členovia, delegáti konferencie


DELEGÁTI KONFERENCIE SAB    k 1.1.2024

https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


DELEGÁTI KONFERENCIE SAB    k 1.1.2023

https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


Delegáti    -  Volebná konferencia 22.apríla 2017                                                                          
Členovia ( delegáti ) najvyššieho výkonného orgánu SAB:                                                                                        
1) zástupcovia klubov                                                                                                                                     
DANIEL OBROČNÍK  (BK Fortino) -nar,14.3.1993, Mocsáryho 30, 98401 Lučenec, člen od 12.8.2010   
náhradník Katarína Jánová  nar,18.3.1962, RúbaniskoIII2804/7, 98401 Lučenec, člen od 18.9.2009  počet hlasov 4,
RUDOLF RÓŽA (BK Lučenec) –nar.12.3.1954, Osloboditeľov 5, 98401 Lučenec, člen od 21.7.2000,
náhradník Ondrej Garaj nar.13.11.1948, L. Svobodu 4, 98401 Lučenec                                               počet hlasov 4,
PIER  PAOLO SORESI (BKGŠ Bratislava) -16.4.1981, Záhradnícka 74, 82108 Bratislava, člen od 26.9.2009
náhradník Lukáš Bolla nar. 25.3.1995, Jána Bottu 3, 98401 Lučenec                                                   počet hlasov 3,
PETER DOMOK,  (ŠK Boules Novohrad) nar. 1969, Arm.gen.L.Svobodu 5, 98401 Lučenec, člen od 2011 
náhradník Richard Čonka  nar. 23.8.1984, RúbaniskoIII/9, 98404 Lučenec , člen od1998                  počet hlasov 3,
TIBOR LIBIAK (KNŠ Lučenec) nar. 10.8.1971, RúbaniskoIII/3, 98401 Lučenec, člen od 15.3.2009,              
náhradník Peter Mojžita  nar.10.3.1964,  Karola Šupa 5, 98403 Lučenec, člen od 15.8.2009              počet hlasov 3,
LADISLAV MESZAROS (ŠK Novoker) nar. 3.12.1959, 98401 Lučenec, člen od 1993                 
náhradník Ervín Mészáros  nar. 12.5.1958,  Adyho 34,  98401 Lučenec, člen od 1994                        počet hlasov 3         

2) Dvaja delegáti Konferencie /jeden muž a jedna žena/, každý s jedným hlasom, ktorí sú zástupcovia uznaného športu boccia. Delegátov navrhuje komisia pre daný šport alebo najmenej 50 športovcov.
IVAN  STIERANKA (BK Lučenec) nar  4.11.1961, 23.januára 13, 98511 Halič, člen od 12.9,1998                        
náhradník Zoltán Kováčik (BK Lučenec) nar,1955, 98401 Lučenec, člen od 19.4.2014                                   počet hlasov 1   
SVETLANA  KYSEĽOVÁ (BK Fortino), nar 23.7.1971, Mýtna 182, 98553 Mýtna, člen od 6.12.2008   počet hlasov 1
náhradník : Jozefa Šnúrikova (KNŠ)nar.21.3.1973,984 01 Lučenec, člen od 15.8.2002

3) Dvaja delegáti Konferencie /jeden muž a jedna žena/, každý s jedným hlasom, ktorí sú zástupcovia uznaného športu Boule lyonnaise. Delegátov navrhuje komisia pre daný šport alebo najmenej 50 športovcov. 
RICHARD SACHER (BK Novohrad) nar 15.9.1973, Železničná 4, 98401 Lučenec, člen od 22.7.1993     počet hlasov 1
náhradník Vojtech Sopko (BK Novohrad) nar. 1973, 98401 Lučenec, člen od 2.2.2007                                                           
IVETA  VILHANOVÁ (BK Fortino) nar  6.5.1963, Osloboditeľov 11, 98401 Lučenec, člen od 22.9.2002 počet hlasov 1 
náhradník Dagmar Luptáková (BK Fortino) nar.5.3.1962, Námestie repubiky12, 984 01 Lučenec člen od 16.9.2005

4) Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca trénerov, ak ho navrhne záujmová organizácia trénerov.  
NAGYOVÁ  NADEŽDA (BK Fortino) nar 8.2.1965, Osloboditeľov 12, 98401 Lučenec člen od 9.9.2005 počet hlasov 1
náhradník Erika Kamenická, (BKGŠ Bratislava) nar  29.12.1968, 98401 Lučenec , člen od 3.4.2011

5) Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca rozhodcov, ak ho navrhne záujmová organizácia rozhodcov.   
JÁN  TÖRÖK (ŠK Novoker) nar 5.11.1950, Pivničný rad 2, 98401 Lučenec, člen od 1991                          počet hlasov 1 
náhradník Ladislav Michálek (ŠK Novoker)  nar 18.12.1975, Tríbečská 7, 94911 Nitra, člen od 10.3.2010  

6) Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca talentovanej mládeže, ak ho navrhne záujmová organizácia zastupujúca ZCPTM.  PATRIK  PAVČO (BK Fortino) nar 26.6.2018, Vajanského 26, 98401 Lučenec člen od 30.1.2011 
náhradník . Kristián Košťál nar.31.3.1994 Vajanského 26 984 01 Lučenec                                                          počet hlasov 1
                                                                                                                                                       spolu 27 hlasov
Delegáti s hlasom poradným (právo dávať návrhy, nie hlasovať)   
Počet delegátov s hlasom rozhodujúcim a hlasom poradným
na Volebnej konferencii SAB  22.04.2017   spolu 34


         ID
klub
počet členov
Počet hlasov delegátov
1
ŠK Novoker                 Mészáros L
18
3
2
BKGŠ  Bratislava        Soresi
6
3
3
KNŠ Lučenec              Libiak
43
3
4
BK Lučenec                 Róža
18
4
5
ŠK Boules Novohrad    Domok
8
3
6
BK Fortino                   Obročník
32
4
7
Zástupca rozhodcov   Török

1
8
Zástupca trénerov       Nagyová

1
9
Zástupca športovcov  Pavčol

1
10
Raffa   muž                 Stieranka

1
11
Raffa   žena                Kyseľová

1
12
Boule   muž                Pavčo

1
13
Boule   žena               Vilhanová            neprítomná ( v zahraničí )

1
Náhradník Dagmar Luptáková

14
Komisia mládeže    Brezňan

0
15
E.  Mészáros

16
Kamenická

17
Bolla

18
Šnúrik

19
Bednár

20

Macko


21

Sacher


22
Sopko

23
Čonka

24
Luptáková

25
Kollárová

26
Vargová

27
Stančíková

28
Vidiečan

29
Kováčik Z

30
Kurunczi

31
Czaková

32
Šedivý           neprítomný – ospravedlnený (súťaž  M –SR v petangu)

Náhradník Zoltán Kováčik

33
Lukáčová

34
Obročníková


    spolu
125
27


Hostia : Dáša Martincová, Martin Martinec ( BK Nitra )0 comments:

Zverejnenie komentára