Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

štvrtok 23. mája 2019

Propozície M-SR Raffa Muži 2019


                    PROPOZÍCIE  MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
                                                    2019 Boccia – Raffa Muži - jednotlivci
                                   
Vyhlasovateľ:                                     Slovenská asociácia boccie (SAB)
Usporiadateľ:                                     BK  Fortino
Riaditeľ súťaže:                                  Dagmar Luptáková
Hlavný rozhodca:                               Nadežda Nagyová, Veronika Obročníková
Termín súťaže:                                   22. – 23. jún 2019
Miesto konania:                                 -    krytý bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec
-       bocciodrom Strednej zdravotníckej školy, Lúčna 2, Lučenec
-       bocciodrom Bottova 1, Lučenec
Prihlášky:                                         zasielajte e-mailom na adresu: 88dagmar@gmail.com
-       najneskôr do  13.júna 2019 do 24:00 hod.
-       podmienka vyplatený členský príspevok na rok 2019
Štartovné:                                           0,00 Eur
Prezentácia a  žrebovanie:                 21. júna 2019  o 18:00 hod. na bocciodrome MsÚ
Systém súťaže:                                   určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených
Strava a občerstvenie:                       hradí SAB
Ceny:                                                   1.-3. miesto získa diplom a vecné ceny
Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019
TECHNICKÉ  USTANOVENIA
Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel C.B.I. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém hry podľa počtu prihlásených.
Spôsob a systém  hry bude oznámený na webovej stránke SAB najneskôr do 19. júna 2019 do 24:00 hod.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy si rozhodujú hráči sami. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.
Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB.
V Lučenci, dňa 15.05.2019                                         Dagmar Luptáková, riaditeľ

štvrtok 16. mája 2019

Patrik Pavčo Majster SR U23 - 2019


Vyhodnotenie Majstrovstiev SR U/23, konaných dňa 11.05.2019

 

Zúčastnení hráči: Magdaléna Strehovská

                                Veronika     Marková

                                Tomáš         Štolc

                                Patrik           Pavčo

Jednotlivé výsledky:

Štolc – Strehovská  12 : 1

Pavčo – Marková    12: 0

 

Zápas o tretie miesto

Strehovská – Marková 12 : 2

 

Zápas o prvé miesto

Pavčo – Štolc 12 : 7

 

Konečné poradie : 1. Patrik Pavčo (Sportovy Klub Boules Novohrad)

                                  2. Tomáš Štolc (BK Lučenec)

                                3. Magdaléna Strehovská (Sportovy Klub Boules Novohrad)

                                4. Veronika Marková (BK Fortino)

 

Majstrom SR na rok 2019 v kategórii U/23 sa stal Patrik Pavčo

 

Víťazovi  a všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.


                                                                                                                  Mgr. Ján Brezňan

                                                                                                                  Riaditeľ súťaže

Magdaléna Strehovská Majsterka SR U18 - 2019


Vyhodnotenie Majstrovstiev SR U/18, konaných dňa 11.05.2019

 

Majstrovstiev sa zúčastnilo 8 hráčov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín.

Skupina A : Maťka Grexová, Samko Markovič, Megi Strehovská, Peťa Heráková

1. kolo : Grexová – Markovič 12 : 6

                Strehovská – Heráková 12 : 2

2. kolo: Grexová – Strehovská 12 : 4

               Markovič – Heráková 12 : 2

Baráž: Strehovská – Markovič 12 : 3

Konečné poradie v skupine A

1. Grexová

2. Strehovská

3. Markovič

4. Heráková

Postupujú Grexová a Strehovská.

 

Skupina B: Mirko Dováľ, Hugo Bagó, Simonka Fehérová, Kiki Kelemen

1. kolo: Dováľ – Bagó 12 : 0

              Fehérová – Kelemen 9 . 10

2. kolo: Dováľ – Kelemen 12 : 0

              Bagó – Fehérová 8 : 6

Baráž: Kelemen – Bagó 12 : 8

Konečné poradie v skupine B

1. Dováľ

2. Kelemen

3. Bagó

4. Fehérová

Postupujú Dováľ a Kelemen.

Zápasy o postup do finále:

  A1 Grexová – B2 Kelemen 11 : 12

  A2 Strehovská – B1 Dováľ 10 : 9

 

 

Finále : Strehovská – Kelemen 9 : 8

 

Medailové umiestnenie :
1. Magdaléna Strehovská (SK Boules Novohrad)

2. Kristián Kelemen (SK Novoker Lučenec)

3. Martina Grexová (BK GS Bratislava), Miroslav Dováľ (SK Boules Novohrad)

Majstrom SR na rok 2019 v kategórii U/18 sa stala Magdaléna Strehovská

 

Víťazovi, medailistom, všetkým hráčom, rozhodcom a ostatným zúčastneným za predvedené kvalitné výkony srdečne blahoželáme.  

                                                                                                                  Mgr. Ján Brezňan

                                                                                                                  Riaditeľ súťaže

nedeľa 28. apríla 2019

SK Boules Novohrad MAJSTRI Slovenska Raffa 2019! Vysledky M-SR Klubov


SK Boules Novohrad (zlava: Peter Domok, Magdalena Strehovska, Richard Sacher, Patrik Pavčo, Richard Conka) a organizator Pier Paolo Soresi (TMK SAB)

Spolocna fotka po finale!
piatok 26. apríla 2019

Vysledky FORTINO CUP 2019

štvrtok 25. apríla 2019

Propozicie M-SR Raffa u23-u18 2019 - jednotlivci

PROPOZICIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019 Boccia – Raffa U-23/U-18 jednotlivci


Vyhlasovateľ a usporiadateľ: Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/Riaditeľ súťaže:     Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM, Ján Torok

Hlavný rozhodca:  Daniel Obročník, Ján Torok, Patrik Pavčo

Termín:                  11 máj 2019  sobota ,prípadne nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec, vonkajšie dráhy raffa LcPrihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr. Ján Brezňan.
Prihlásiť sa   môžu športovci kategória U14, U18 a U23, registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský príspevok na rok 2019. Termín podania prihlášky: do 10..mája 2019, 18.00 hod.                       .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   11.5.2019 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:                  určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                                  1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:      hradí SABVíťaz získava TITUL Majster SR U-23/U-18 za rok 2019TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B Usporiadatel si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení  a akékoľvek ďalšie  zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev..ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.


Dňa 24.4.2019                                                                
                                                                                             Mgr. Ján Brezňan
                                                                         vedúci ZCTM a predseda športovej  komisie

Propozicie M-SR Raffa u14 2019 - jednotlivci

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Boccia – Raffa U/14  jednotlivciVyhlasovateľ a usporiadateľ: Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM, Ján Torok

Hlavný rozhodca:  Daniel Obročník, Ján Torok, Patrik Pavčo,

Termín:         15. jún 2019  sobota, prípadne nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec

Prihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr. Ján Brezňan.


Prihlásiť sa   môžu športovci kategória U/14, U/12,  registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský   príspevok na rok 2019. Termín podania prihlášky: do 14. júna 2019, 18.00 hod.                       .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   15.6.2019 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:             určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                             1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:  hradí SABVíťaz získava TITUL Majster SR U/14 za rok 2019TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B Usporiadatel si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení  a akékoľvek ďalšie  zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev..ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.


Dňa 24.4. 2019                                                                   
                                                                                              Mgr. Ján Brezňan
                                                                         vedúci ZCTM a predseda športovej  komisie