Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

streda 19. júna 2019

Pozvánka na Pelican Cup


 

      POZVÁNKA NA PELIKÁN CUP MIX 2019
                                             

Dátum: 06.07.2019.( 07.07.2019 sa hrá podľa potreby)

Čas: registrácia od 7:30 do 8:00. (06.07.2019)

Miesto: Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,                Lučenec alebo Bocciadrom na ulici J.Bottu.

Propozície:
- Turnaj bude pre zmiešané dvojice muž/ žena od 18 rokov.
-Turnaj sa bude hrať na čas do 45 minút + jedno nahodenie ak je nerozhodný výsledok, alebo sa hrá do 12 bodov.
- Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel C.B.I
- Systém turnaja bude určený podľa počtu prihlásených dvojíc po ukončení prihlasovania na turnaj.( od prezentovaný bude na losovaní )
- V zápasoch budú mať dvojiciam k dispozícií 2x pozretie ( iba jeden hráč sa môže isť pozrieť ) a jeden Time-Out ktorý môžu využiť len do 30 minúty zápasu.
- Dvojice poprosím aspoň min. rovnakú farbu dresov/tričiek.
- Organizátor si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v organizácií,riadení a pravidlách pred a počas turnaja.!!!
- organizátor zabezpečuje pitný režim,občerstvenie a ceny pre víťazov.
-losovanie prebehne 04.07.2019 o 17:30 na Bocciadrome v priestoroch metského úradu kde sa aj od prezentuje systém turnaja.
- turnaj je zároveň aj kvalifikáciou pre prihlásené dvojice v MIX-e do Innbrucku.
- súťaž je otvorená pre každé dvojice, srdečne vás pozývame !!! :)


Pravidla prihlasovania:  Prihlásiť sa treba do 01.07.2019 do 24:00. prihlásiť sa môžete u   Daniela Obročníka či už telefonicky,osobne alebo e-mailom.
E-mail.: danielobrocnik@gmail.com, tel.č.: 0948063828

Štartovné: 5 eur.

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenská asociácia boccie.

Organizátori: Daniel Obročník, ( riaditeľ súťaže)  Patrik Pavčo ( hlavný rozhodca ).
 

Finálne propozície M-SR Raffa Muži jednotlivci 2019


                    PROPOZÍCIE  MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
                                2019 Boccia – Raffa Muži - jednotlivci                                  
Vyhlasovateľ:                                     Slovenská asociácia boccie (SAB)
Usporiadateľ:                                     BK  Fortino
Riaditeľ súťaže:                                  Dagmar Luptáková
Hlavný rozhodca:                               Daniel Obročník
Rozhodca:                                           Nadežda Nagyová
Termín súťaže:                                   22. jún 2019  o 8,00 hod.
Miesto konania:                                 -    krytý bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec
-       bocciodrom Bottova 1, Lučenec
Podmienka:                                        -     vyplatený členský príspevok na rok 2019
Štartovné:                                           0,00 Eur
Prezentácia a  žrebovanie:                 21. júna 2019  o 18:00 hod. na bocciodrome MsÚ   
Strava a občerstvenie:                       hradí SAB ( dohodne sa pri losovaní v piatok 21.06.2019)
Ceny:                                                   1.-3. miesto získa diplom a vecné ceny
Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019
Technický predpis:
Hrá sa podľa Pravidiel C.B.I. do 12 bodov s použitím časového limitu 45 minút. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje vzájomné skóre, ak stále platí rovnosť, rozhodnú 3 hody na palino (stred čiary D).  Pri každej hre možnosť pozretia 2-krát a time-out 1-krát do 30. minúty.
Systém súťaže:
Hrá sa v dvoch skupinách (A a B ) kde A sa hrá na krytom bocciodrome Novohradská a B sa hrá na bocciodromoch Bottova s nasadenými hráčmi  TOP  10  2019, každý s každým Bergerov systém, semifinále  (A1 –   B2 , A2 – B1) na krytom  bocciodrome Novohradská do 12 bodov a finále na krytom bocciodrome Novohradská do 12 bodov.  O 3. a 4. miesto sa nehrá.
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy si rozhodujú hráči sami. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne. Protest (vklad 10,00 Eur prevedie usporiadateľ od navrhovateľa na účet SAB) je možné podať pred začiatkom súťaže a 10 min. po zápase. Protest rozhodca zapíše do zápisu o zápase.
V Lučenci, dňa 19.06.2019                                                     Dagmar Luptáková, riaditeľ