Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

štvrtok 24. mája 2018

pondelok 21. mája 2018

sobota 19. mája 2018

Dokumenty ku konferencii 2018

Obsah:
Pozvánka:
Správa CTM:

Výročná správa:

Správa LaMK:
Správa ŠTK:

Plán činnosti: 

 Rozpočet:

PROPOZÍCIE M-SR 2018 Raffa U-23/U-18 jednotlivci


PROPOZÍCIE

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018

Boccia – Raffa U-23/U-18 jednotlivci

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:        Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/

Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM

Hlavný rozhodca Daniel Obročník, Ján Torok
                                                                                                  
Termín:         2/3. jún 2018  sobota ,nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec, vonkajšie dráhy raffa Lc

Prihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr. Ján Brezňan.
                        Prihlásiť sa   môžu športovci ročník narodenia 2003 - 1995, registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský    
                        príspevok na rok 2018.

Termín podania prihlášky: do 31.mája 2018, 18.00 hod.                                        .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   2.6.2018 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:             určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                                  1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:      hradí SAB

Víťaz získava TITUL Majster SR U-23/U-18 za rok 2018

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B U sporiadatel si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení  a akékoľvek   
                   ďalšie  zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev..

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

Poznámka: Propozície budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB do 18.5.2018
                                                                                 
dňa 17.5.2018                                                                 Mgr. Ján Brezňan
                                                                   vedúci ZCTM a predseda športovej  komisie    

streda 16. mája 2018

Propozície M-SR 2018 raffa kluby - družstvá

SLOVENS ASOCIÁCIA BOCCE
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

KLUBOV - DRUŽSTVÁ

Usporiadateľ:           klub BK GS Bratislava        poverený VV SAB

Dátum konania:                30.6.2018

Miesto konania:                Lučenec

Riaditeľ súťaže:        Pier Paolo Soresi

Garant súťaže:         Hlavný rozhodca:   Daniel Obročník

Systém hry:         :    Trojky       Dvojky   Jednotky

Právo účasti:   každy klub štartuje  na základe  súpisky  potvrdenej  vedúcim  príslušného klubu
totožnosť  hráči  preukážu  členským  preukazom  SAB,  nečlenovia  iným dokladom totožnosti
každy klub si že zarad do svojej zostavy jedného licenčného hráča
nlena klubu
hr žu narodení pred 1. januárom 2003

Prezentacia:     žrebovanie a rozpis súťaže 26. máj 2018 po konferencie SAB

Štartovné:        10 za klub (depozit)+ 5 za každého hrá ča nečlena SAB
v cene štartovného náklady spojené s organizovaním ťaže
platí sa pri prezentácii vedúcich družstiev a predsedov prihlásených klubov

Ceny:               športové  trofeje  (poháre,  medaily,  diplomy)  a vec ceny  pre  prvé  tri družstvá,  spomienkové  ceny  pre  všetkých  účastníkov.  Víťaz   právo účasti na medzinárodných majstrovstvách klubov( ME, MS )

Prihlášky:        najneskôr do 23.5.2018.........................na adresu :
sekretariát SAB, Moyzesova 57/4304 Lučenec, alebo E-mail :
v prihláške uviesť názov družstva, kontaktnú adresu, súpisku hráčov

Ubytovanie:             hotel P 7, alebo individuálne

Podmienka účasti    kaž družstvo je povinné doniesť sadu  gúľ