pondelok 1. januára 2024

OSVEDČENIE O UZNANÍ ZA NÁRODNÝ ZVÄZ PRE SLOVENSKÚ ASOCIÁCIU BOCCIE

Vážený pán prezident, týmto Vám oznamujeme, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v súlade s paragrafom 59 ods. 1 písmeno a) a b) zákona č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Slovenskej asociácii boccie osvedčenie o uznaní za národný športový zväz (viď príloha).

JUDr. Monika Maršáleková
poverená riadením sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Bratislava, 23. augusta 20160 comments:

Zverejnenie komentára