streda 27. apríla 2022

 ELIDENT MIX CUP 2022 - propozície 


Elident mix cup


Boccia raffa

 

Vyhlasovateľ a usporiadateľ: Slovenská Asociácia Boccie, Boccia klub guľových športov Bratislava

Riaditeľ súťaže: Lukáš Bolla

Hlavný rozhodca: Péter Kecskés, Patrik Pavčo

Termín: 14.5.-15.5.2022

Miesto: dráhy J.Bottu, Novohradská 1, Lučenec

Spôsob hry: mix:    muž + junior U18 ; žena+ junior U18 ; muž + žena

( U18-dovŕšenie 14 roku v dňa súťaže)

Prihlášky: e-mailom na adresu bolla.lukas@gmail.com do 10.5.2022 (môžu sa prihlásiť aj jednotlivci samostatne, organizátor sa bude snažiť urobiť dvojice).

Štartovné: 0€

Prezentácia a losovanie: 14.5.2022 o 9:00-9:30 hod., Bocciodrom Ulica J. Bottu Lučenec

Zahájenie súťaže: 14.5.2022 o 9:30

Program:      14.5.2022 - sobota, celý deň zápasy

15.4.2022 - nedeľa, zápasy o umiestnenie a finále alebo paliná.

Ceny: 1.-3. miesto získa diplom a vecné ceny

 

TECHNICKÉ USTAVONEVIA

Predpis: hrá sa podľa pravidiel CBI, zápasy v skupinách aj postupové a finálové sa hrajú na 8 hier, v prípade remízy po 8mej hre ešte jedno nadhodenie.

Systém hry: rozdelenie hráčov do skupín náhodným žrebovaním, systém a postupový kľúč bude určený podľa počtu prihlásených. Hra sa podľa počtu prihlásených buď na 8 hier alebo do 12 bodov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém turnaja podľa počtu prihlásených.

Oblečenie: každá dvojica musí mať športové oblečenie

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia. Na jednotlivé zápasy budú rozhodcovia určení hlavným rozhodcom. V prípade potreby riešenia spornej situácie bude prizvaný hlavný rozhodca. Obrázok, na ktorom je text, znak, vonkajšie

Automaticky generovaný popis

 

dňa 24.4.2022

0 comments:

Zverejnenie komentára