Stanovy SAB

Na odkaze sú dostupné nové, aktualizované stanovy SAB, ktoré boli schválené Konferenciou konanou dňa 07.03.2020 v Lučenci.

https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223


a tiež v registri občianskych združení MV SR 
Elektronické dokumenty 
    dokument 2