Stanovy SAB

Na odkaze sú dostupné nové, aktualizované stanovy SAB, ktoré boli schválené Konferenciou konanou dňa 22.4.2017 v Lučenci.

https://drive.google.com/file/d/0Bz5PLX00UnaRNmhnR3Y2WEpMVnM/view?usp=sharing