pondelok 14. mája 2018

Propozície M-SR 2018 raffa U14 jednotlivci


PROPOZÍCIE

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018

Boccia – Raffa U/14  jednotlivci

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:        Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/

Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM

Hlavný rozhodca Patrik Pavčo, Nadežda Nagyová
                                                                                                  
Termín:         16./17. jún 2018  sobota,nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec

Prihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr.    Ján Brezňan.
Prihlásiť sa môžu športovci ročník narodenia 2004 a mladší, registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský príspevok na rok 2018.

Termín podania prihlášky: do 14. júna 2018, 18.00 hod.                                        .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   16.6.2018 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:             určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                                  1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:      hradí SAB

Víťaz získava TITUL Majster SR U/14 za rok 2018

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení a akékoľvek ďalšie zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia. Na turnaji je samorozhodovanie. Na jednotlivé zápasy rozhodcovia budú určení riaditeľom súťaže. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

Poznámka: Propozície budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB do 16.5.2018
                                                                                 
Dňa 14.5.2018                                                                     Mgr. Ján Brezňan
                                                                           vedúci ZCTM a predseda športovej komisie

1 comments:

Anonymný povedal(a)...

výborne Janko

Zverejnenie komentára