nedeľa 13. mája 2018

Propozície M-SR 2018 raffa muži jednotlivci

PROPOZÍCIE
Na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018
Boccia – Raffa Muzi jednotlivci
Vyhlasovateľ a usporiadateľ:        Slovenská asociácia boccie / SKBN

Riaditeľ súťaže:  Richard Sacher

Hlavný rozhodca:  Daniel Obrocnik, Richard Sacher
                                                                                                  
Termín:        23.6 -24.6.2018 sobota,nedeľa

Miesto:          boccia drahy Lucenec

Prihlášky      zasielajte e-mailom na adresu do 14.6.2018 (do 24.00 hod.): richard.sacher@gmail.com                                   

Štartovné:    10 Eur, startovne je potrebne uhradit na ucet SAB :  SK0283300000002101137718, najneskor do   14.6.2018 do 24:00
do poznamky ku kazdej platbe uviest: priezvisko / M-SR2018 / raffa
Po sparovani platieb bude sutaziacemu umozneny start na M-SR

Prezentácia a losovanie:   22.6.2018 o 16.00 hod. , kryty bocciodrom pod MsU
Zahájenie súťaže:             23.6.2018 o 8:00 alebo pri velkom pocte sutaziacich aj 22.6.2018, 16:30
Podmienky účasti:            Členstvo v SAB
Ceny:                                  1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  
Strava a občerstvenie:      hradí SAB
Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2018

TECHNICKÉ USTANOVENIA 
Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B.
Usporiadatel si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém turnaja podla poctu prihlasenych.
Sposob a system turnaja bude oznameny na webovej streanke SAB najneskor do 20.6.2018, do 24:00

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej wevbovej stránke SAB.
                                                                                 
dňa 11.5.2018                                                                                 Ing. Peter Domok,  predseda ŠTK
                          

1 comments:

Unknown povedal(a)...

!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Ahojte boccisti

ste spokojní s určenou výškou štartovného ?

ja NIE , lebo na všetky ostatné turnaje v rámci SAB bolo a je 0 ( NULA ) EUR

Jano Macko


!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Zverejnenie komentára