štvrtok 16. júla 2015

PROPOZÍCIE NA IV. ROČNÍK TURNAJA DVOJÍC V BOCCII ELIDENT CUP 2015


Organizátor: Boccia klub guľových športov Bratislava.

Termín: 22. – 23. august 2015.

Miesto: Bocciadrom, Ulica J. Bottu, Lučenec.

Turnaj dvojíc: 1 muž + 1 žena alebo junior do 21 rokov. Dvojica môže byť tiež žena + junior  do 21 rokov a najnovšie žena + žena.

Štartovné: 3 alebo 4 EUR za osobu, podľa počtu prihlásených dvojíc.

Systém: podľa počtu prihlásených dvojíc (do maximum16 dvojíc). Organizátor si určuje spôsob a systém turnaja (každý s každým alebo iný systém).

Termín prihlásenia: 15. august 2015 do 18.00 hod. na email magicainter@libero.it, piericek@hotmail.com (môžu sa prihlásiť aj jednotlivci samostatne, organizátor sa bude snažiť urobiť dvojice).

Žrebovanie: 21. august o 19.45 hod. na bocciadrome v Lučenci.

Pravidlá: podľa schválených pravidiel CBI, hrá sa do 12 bodov, alebo 60 minút. Po uplynutí času nasleduje posledná hra.

Slovenský pohár: za umiestnenie na turnaji budú každému účastníkovi pripočítané získané body podľa konečného umiestnenia o Slovenský pohár 2015 (muži, ženy, juniori).

Oblečenie: každá dvojica musí mať športové oblečenie.

Strava: Nadežda Nagyová.

Program:
22.08.2015 – sobota, celý deň zápasy
23.08.2015 – nedeľa, zápasy o umiestnenie a finále alebo paliná.

Pier Paolo Soresi, predseda Boccia klubu guľových športov Bratislava.


V Bratislave dňa 22. júla 2015

0 comments:

Zverejnenie komentára