streda 15. júla 2015

OCENENIA MESTA LUČENEC ZA ROK 2014 AJ PRE SLOVENSKÉ BOČISTKY

Najväčším bohatstvom každého mesta, každej krajiny sú ľudia. Ľudia, s ktorými sa stretávame denne, ktorých práca je prínosom pre nás všetkých a zaslúžia si ocenenie. Ceny mesta Lučenec dostávajú občania, ktorých krédom sa stala láska k práci, k životu, k histórii, kultúre a športu. Svojou usilovnosťou a obetavosťou môžu byť inšpiráciou pre mnohých. Neradi o svojich úspechoch hovoria. Hovoria však o nich výsledky v spoločenskej, kultúrnej, sociálnej či športovej oblasti. Dôležitým kritérium pri rozhodovaní o udelení cien boli návrhy obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci UDEĽUJE

Čestné občianstvo mesta Lučenec:
MUDr. Zdenkovi Kuníkovi - za dlhoročnú a profesionálnu prácu v oblasti
zdravotníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
Cenu mesta:
Milanovi Barboriakovi st. - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť, za šírenie
dobrého mena mesta Lučenec v regióne a v zahraničí.
Cenu mesta:
Ing. Eve Balážovej, PhD. - za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu
prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého
mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
Cenu mesta:
Márii Adamovej - za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedičstve mesta Lučenec
a Novohradského regiónu, za celoživotný prínos v archívnictve, šírenie dobrého
mena mesta Lučenec.
Cenu mesta:
Mariánovi Slukovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť a celoživotný prínos v
parašutizme, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec doma a v zahraničí, pri
príležitosti životného jubilea.
Cenu mesta:
Ing. Emilovi Pápaimu - za dlhoročnú riadiacu a kontrolnú činnosť vo verejnej
správe, za verejnoprospešné činnosti a šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri
príležitosti životného jubilea
Cenu mesta:
Pavlovi Filčíkovi - za dlhoročnú činnosť  v ZPOZ  a za šírenie dobrého mena mesta
navonok, pri príležitosti životného jubilea.

Berie na vedomie
Udelenie Ceny primátorky:
- Elene Majerčíkovej  „in memoriam“ - za zachovanie ľudových tradícií
Novohradského regiónu a reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.
- Dušanovi Domskému - za aktívnu športovú a trénerskú činnosť v leteckom
a parašutistickom športe, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri
príležitosti životného jubilea.
- Arnoldovi Kojnokovi - za prínos o autentické priblíženie osobnosti Jána
Mlynárika vo filme Lyrik v období totalitného systému.
- PhDr. Magdaléne Barányiovej - za vedecko-výskumnú činnosť, za šírenie
dobrého mena mesta Lučenec.
- Mgr. Petrovi Balkovi - za vynikajúce výsledky v oblasti publikačnej a filmovej
tvorby, kultúrnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

Udelenie uznaní  mesta Lučenec:

ČESTNÉ UZNANIE
Vojtechovi Lietavovi - za zachovanie ľudových tradícií, za zdokumentovanie stavebného charakteru mesta a jeho premien v období rokov 1950 - 2005 prostredníctvom fotografií.

ĎAKOVNÝ LIST
spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o. - za rozvoj zamestnanosti  v regióne a za verejnoprospešné aktivity v meste, pri príležitosti 10. výročia pôsobenia spoločnosti v meste Lučenec.

ŠPORTOVEC ROKA
Lukášovi Figovi - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma aj v zahraničí v atletike.

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA
Mestskému kulturistickému oddielu - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v kulturistike, pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu.

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA
Lucii Láskovej, Martine Gyurcsi, Kataríne Hrickovej - za úspešnú reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí v basketbale.

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA
Reprezentácii SR žien v boccii za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v športe boccia na majstrovstvách sveta družstiev žien v Kaihue (Čína) v roku 2014 – 7. miesto!

TRÉNER ROKA

Jánovi Törökovi - za dlhoročnú trénerskú činnosť v športe boccia - raffa
a celoživotnú prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.

Ďalšie ocenenia si prevezmú z rúk primátorky Alexandry Pivkovej žiaci základných a stredných škôl, medzi ktorými nebude chýbať bronzový medailista z majstrovstiev Európy juniorov v boccii do 18 rokov z Zürichu, iba 15-ročný Tomáš Štolc.

Ocenenia mesta Lučenec jednotlivcom i kolektívom budú odovzdané v rámci Dní mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28. augusta 2015.

0 comments:

Zverejnenie komentára