štvrtok 6. novembra 2014

VIAC O BOCCII V TÝCHTO DŇOCH

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým prítomným členom Slovenskej asociácie boccie za Vašu aktívnu účasť na brigáde na krytom bocciadrome v priestoroch UK Komenského na Novohradskej ulici v Lučenci. Poriadilo sa všetko, čo sme si naplánovali. Namontovali sa aj nové šetriace svietidlá, ktoré by mali vydržať viac, ako tie predchádzajúce. Ešte musíme dokončiť nalepenie pások a môžeme zahájiť prípravu na zimnú sezónu. Vyvrcholením by mal byť bodovaný turnaj Slovenského pohára 2014  III. ročník ELIDENT CUP dvojíc, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 23. november 2014.

Keďže doposiaľ VV SAB nerozhodol o harmonograme využitia bocciadromu, platí zásada, že na tréning môže prísť každý, kto sa zapíše do zošita harmonogramu využitia. A kto tvrdí, že tam chodia trénovať len vyvolení, tak je na riadnom omyle. Stačí nahliadnuť do zošita, kde sú zapísaní všetci, ktorí sa zúčastnia tréningu.
V najbližšej dobe sa zakúpia pásky na označenie herných pásiem. Máme dohodnutého elektrikára, ktorý vymení nefunkčné objímky tak, aby bolo na ihrisku čo najviac svetla. Čakáme na rozhodnutie Rektorátu UK Bratislava, ktorý rozhodne, či nám predĺžia nájom aj na ďalšie roky. Slovenská asociácia boccie žiadala v doplnku k existujúcej zmluve o predĺženie nájmu priestorov o minimálne 3 roky.
V závere Vás chcem informovať, že ďalším oficiálnym podujatím SAB bude Mikulášsky turnaj pre prípravkárov, školákov, ktorí už pravidelne v areáli bocciadromu trénujú.

Keďže sa blíži termín zaslania plánu práce – harmonogramu podujatí SAB a klubov na Slovensku, týmto žiadam predsedov klubov a členov SAB o nahlásenie podujatí a termínov, ktoré budú organizovať v roku 2015. Mám na mysli hlavne bodované turnaje Slovenského pohára Raffa, ale moja požiadavka platí aj pre predsedov, ktorí majú na starosti šport lyonnaise/volo. Harmonogram na rok 2015 musíme zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a na Antidopingovú agentúru SR.

Zároveň Vás prosím o vyplnenie dotazníku, ohľade nového Zákona o športe, ktorý je už zavesený na tejto našej oficiálnej stráne!
Ján Šnúrik, prezident SAB

1 comments:

S A B povedal(a)...

Foto z brigády je ilustračné...

Zverejnenie komentára