utorok 4. novembra 2014

ZAPOJTE SA DO ANKETY PRI PRÍPRAVE ZÁKONA O ŠPORTE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje úplne nový zákon o športe. „Keďže na Slovensku športujú státisíce ľudí a nový zákon sa ich dotkne, chceme do legislatívneho procesu vtiahnuť aj profesionálnych či rekreačných športovcov a poznať ich názory,“ povedal minister Peter Pellegrini.

Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti bude môcť od dnes okrem športovej obce (športové kluby, zväzy, športovci a športoví odborníci) aj široká laická verejnosť.
Urobiť tak môže prostredníctvom dotazníka zverejneného na stránke www.minedu.sk/anketa/. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe.

Cieľom tejto iniciatívy je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym otázkam, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zaviesť do slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnosť. Práve to by malo zlepšiť dôveru odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne priniesť aj viac finančných prostriedkov do tejto oblasti.

Obsahovo je dotazník zameraný na širokú paletu otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania súčasného slovenského športu. Respondenti tak môžu vyjadriť v ankete napríklad svoj názor, čo považujú za najväčšiu prekážku v rozvoji slovenského športu - nejednotné pravidlá, neprimerané zásahy štátu do riadenia činnosti športových klubov, nedostatočnú legislatívu, chýbajúce finančné prostriedky, neefektívnu kontrolu zo strany štátu, ako aj športových zväzov a klubov, príp. nedostatok športovej infraštruktúry či korupciu. Rovnako sa môžu vyjadriť ku konkrétnym opatreniam zameraným na rozvoj spoločenského postavenia slovenského športu, ale aj k jeho financovaniu.
Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa dotýkajú tiež kritérií určených pre výpočet výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich prerozdeľovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finančného a materiálneho zabezpečenia vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách.
Anketa sa uzatvorí v pondelok 10. novembra 2014,
 vyplniť ju môžete priamo na adrese https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform
 V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zapojenie sa do ankety a o vyzvanie všetkých Vašich klubov, Vašich trénerov, rozhodcov či iných odborníkov, a tiež športovcov, ich rodičov a fanúšikov, aby tiež vyjadrili svoj názor v tejto ankete.
Ďakujeme za spoluprácu!
 S úctou
 Ladislav Čambal, generálny riaditeľ, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0 comments:

Zverejnenie komentára