piatok 19. decembra 2014

HARMONOGRAM OBSADENIA KRYTÉHO BOCCIODROMU DECEMBER 2014

HARMONOGRAM OBSADENIA KRYTÉHO BOCCIODROMU 
V LUČENCI, NOVOHRADSKÁ ULICA Č. 1
DECEMBER 2014 – ROK 2015

PONDELOK: podľa zápisu do zošita, vstup pre všetkých členov SAB
UTOROK:
13.00 – 14.45 hod. Tréningové centrum - prípravkári (E. Kamenická, V. Ozeová),
15.00 – 20.00 hod. Tréningové centrum prípravy talentovanej mládeže (Ján Török)
STREDA:
13.00 – 14.45 hod. Tréningové centrum - prípravkári (E. Kamenická, V. Ozeová),
17.00 – 21.00 hod. - ženy
ŠTVRTOK:
17.00 – 21.00 hod. - muži
PIATOK: podľa zápisu do zošita, vstup pre všetkých členov SAB
SOBOTA: podľa zápisu do zošita, vstup pre všetkých členov SAB
NEDEĽA: podľa zápisu do zošita, vstup pre všetkých členov SAB

Upozornenie!
Dôrazne upozorňujeme niektorých členov SAB, ktorí sa na bocciodrome neprezúvajú, aby
dodržiavali podmienky tréningov v prezuvkách. Zároveň všetkých vyzývame, aby sa pred tréningom mimo oficiálnych tréningových hodín zapisovali do zošita pred tréningom a zároveň všetkých žiadame, aby sa zapisovali do knihy tréningovej dochádzky.

V Lučenci dňa 19.12.2014


                                                                                  Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára