sobota 25. januára 2014

POZVANKA NA PELIKAN CUP 2014

POZVÁNKA NA BODOVANÝ TURNAJ TROJÍC
II. ROČNÍK PELIKÁN CUP 2014

Dátum: 22. - 23. február 2014 (sobota - nedeľa)

Čas: 9.00 hod.

Miesto: Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1, Lučenec

Propozície:

1. Podľa počtu nahlásených trojíc sa rozhodne či bude turnaj 1-dňový alebo 2-dňový.

2. Pravidla prihlasovania:
- nahlásené družstvo sa musí skladať: žena, muž a junior (jun. do 21 rokov),
- v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet účastníkov (pri pravidlách prihlasovania), urobí organizátor výnimku pri zložení ďalšieho družstva (napr. juniorku môže povoliť/považovať za ženu),
- systém hry a podrobnejšie pravidlá určí organizátor spolu s komisiou ŠTK podľa počtu prihlásených družstiev na turnaj,
- o systéme hry a pravidlách budete informovaní ešte pred oficiálnym losovaním skupín a poradia zápasov.

3. Štartovné: 5,- eur (jedlo, nápoj, ceny)

4. Organizátori: Daniel Obročník, Andrej Vidiečan

5. Družstvo sa môže prihlásiť na e-mail:

danielobrocnik@gmail.com, do 12. februára (streda) 2014

6. Hráč, ktorý nie je v žiadnom družstve, organizátor sa pokúsi o vytvorenie tímu.

0 comments:

Zverejnenie komentára