sobota 25. januára 2014

DOTÁCIA NA ROK 2014: 6 000 EURV zmysle zákona NR SR č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 Slovenská asociácia boccie obdrží z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu na športovo talentovanú mládež a štátnu športovú reprezentáciu a rozvoj športových odvetví vo výške 6 ticíc eur.

0 comments:

Zverejnenie komentára