piatok 11. decembra 2020

OCENENIE ŠPORTOVCOV

 VV SAB v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 príloha  čl.IV bod 11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie rozhodol oceniť športovcov Martina Grexová, Magdaléna Strehovská, Hugo Bagó a Miroslav Dováľ za dosiahnuté výsledky na ME U18 boccia/raffa.

Pôvodne sa plánovalo slávnostné odovzdanie na športovej akcii " ŠPORTFESTIVAL 2020 " , ktorá bola v dôsledku Covidu zrušená. 

Vecné ceny - darčekové poukážky  odovzdal Mgr. Ján Brezňan - predseda boccia raffa SAB za účasti prezidenta SAB .
 Výška odmeny bola určená podľa Výzvy F2020-DOT01 Účel 04 - Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019
0 comments:

Zverejnenie komentára