utorok 11. júna 2019

Propozície M-SR Raffa Ženy 2019


PROPOZÍCIE NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019              Boccia – Raffa ženy


Vyhlasovateľ a usporiadateľ:       Slovenská asociácia boccie / KNŠ, Novoker

Riaditeľ súťaže:       RNDr. Ervín Mészáros

Hlavný rozhodca: Daniel Obrocnik

Termín:                 29.6.2019  sobota

Miesto:        dráhy J. Bottu,       bocciodrom Novohradská 1      Lučenec

Prihlášky    zasielajte e-mailom na adresu do 25.6.2018 (do 24.00 hod.): osobne sekretariát SAB, alebo slovenska.asociacia.bocce@gmail.com,

  Štartovné:    neplatí sa, pitný režim a stravu hradí SAB 
                                                                                                                                      Prezentácia a losovanie:      29.6.2019 o 7.30 – 8:00  hod. , kryty bocciodrom pod MsU

Zahájenie súťaže:                  29.6.2019 o 8:15  

Podmienky účasti:                 členstvo v SAB

Ceny:                                        1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.

Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel CBI.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém turnaja podľa počtu prihlásených.
Spôsob a systém turnaja bude oznámený predsedom klubov a na webovej stránke SAB najneskôr do 27.6.2018, do 24:00

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy  budú rozhodcovia určení hlavným rozhodcom. V prípade potreby riešenia spornej situácie bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB.


dňa 7.6.2019                                                       RNDr. Ervín Mészáros, predseda KNŠ

0 comments:

Zverejnenie komentára