utorok 11. júna 2019

Propozície M-SR Raffa Mix dvojíc 2019


                                                              PROPOZÍCIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018  v disciplíne Boccia Raffa dvojice MIX –  muž, žena                                                                                                                                  

Vyhlasovateľ:        Slovenská asociácia boccie (SAB)                                                                                               

usporiadateľ:          ŠK Novoker a KNŠ v Lučenci                                                                                                                        
Riaditeľ súťaže:        RNDr. Ervín Mészáros                                                                                                                                            
Hlavný rozhodca:  Ján Torok, Daniel Obročník                                                                                                                                                     
Termín:            16.6.2019 nedeľa,                          
   
Miesto:    krytý bocciodrom, Novohradská 1, 984 01 Lučenec                           

bocciodrom     Strednej zdravotníckej školy, Lúčna 2, 984 01   Lučenec                                   
bocciodrom     Bottova 1, 984 01  Lučenec                                               

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresy do 30.5.2018 (do 24.00 hod.):    slovenska.asociacia.bocce@gmail.com                                                                                                 
Prezentácia:                       7.6.2019 o 17.00 hod.       Novohradská 1  Lučenec                                        

Technický predpis:  hrá sa do 12 bodov, podľa pravidiel CBI, možnosť použitia časového limitu 45 minút, dvojice musia odohrať celý turnaj v rovnakom zložení (striedanie nie možné). Pri rovnakom počte bodov v tabuľke rozhoduje vyšší počet nahraných bodov počas zápasov, ak stále platí rovnosť, rozhodnú hody na pallino (stred čiary D). Pri celkovej rovnosti bodov, okrem postupovej pozície,  sa pripúšťa aj delené umiestnenie
                                                                                                                          
Žrebovanie:                7.6.2019 o 17:00 hod.                                                                                                                                                                            
Zahájenie súťaže:   16.6.2018 o   8.30 hod.                                                      

Podmienky účasti:   Členstvo v SAB                                                                                                                                     
Ceny: 1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.                                                                                                                

Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019 v disciplíne MIX dvojice.      

Strava a občerstvenie:  hradí SAB                                                                                                                              
Štartovné:                   10,00  Eur dvojica, štartovné je potrebne uhradiť na účet SAB : SK0283300000002101137718, najneskôr do 14.6.2019 do 24:00
   
Systém súťaže:         v skupinách (A,B) každý s každým, semifinále (A1-B2, A2-B1), finále                                                                                                                                                             
V disciplíne  MIX dvojíc sú všetci  hráči povinní podriadiť sa rozhodnutiam riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu. Protest (vklad 10,00 € prevedie usporiadateľ na účet SAB) je možné podať pred začiatkom súťaže a 10 min po zápase. Protest rozhodca zapíše do zápisu o zápase.                                                                                                                        

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                                                                                                                                                            
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy si rozhodujú hráči sami. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.
                                                                                 
 dňa 10.5.2019                                                     Ján Török,  štatutárny zástupca  ŠK Novoker

0 comments:

Zverejnenie komentára