streda 19. júna 2019

Pozvánka na Pelican Cup


 

      POZVÁNKA NA PELIKÁN CUP MIX 2019
                                             

Dátum: 06.07.2019.( 07.07.2019 sa hrá podľa potreby)

Čas: registrácia od 7:30 do 8:00. (06.07.2019)

Miesto: Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,                Lučenec alebo Bocciadrom na ulici J.Bottu.

Propozície:
- Turnaj bude pre zmiešané dvojice muž/ žena od 18 rokov.
-Turnaj sa bude hrať na čas do 45 minút + jedno nahodenie ak je nerozhodný výsledok, alebo sa hrá do 12 bodov.
- Hrá sa podľa medzinárodných pravidiel C.B.I
- Systém turnaja bude určený podľa počtu prihlásených dvojíc po ukončení prihlasovania na turnaj.( od prezentovaný bude na losovaní )
- V zápasoch budú mať dvojiciam k dispozícií 2x pozretie ( iba jeden hráč sa môže isť pozrieť ) a jeden Time-Out ktorý môžu využiť len do 30 minúty zápasu.
- Dvojice poprosím aspoň min. rovnakú farbu dresov/tričiek.
- Organizátor si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v organizácií,riadení a pravidlách pred a počas turnaja.!!!
- organizátor zabezpečuje pitný režim,občerstvenie a ceny pre víťazov.
-losovanie prebehne 04.07.2019 o 17:30 na Bocciadrome v priestoroch metského úradu kde sa aj od prezentuje systém turnaja.
- turnaj je zároveň aj kvalifikáciou pre prihlásené dvojice v MIX-e do Innbrucku.
- súťaž je otvorená pre každé dvojice, srdečne vás pozývame !!! :)


Pravidla prihlasovania:  Prihlásiť sa treba do 01.07.2019 do 24:00. prihlásiť sa môžete u   Daniela Obročníka či už telefonicky,osobne alebo e-mailom.
E-mail.: danielobrocnik@gmail.com, tel.č.: 0948063828

Štartovné: 5 eur.

Vyhlasovateľ súťaže:  Slovenská asociácia boccie.

Organizátori: Daniel Obročník, ( riaditeľ súťaže)  Patrik Pavčo ( hlavný rozhodca ).
 

0 comments:

Zverejnenie komentára