streda 19. júna 2019

Finálne propozície M-SR Raffa Muži jednotlivci 2019


                    PROPOZÍCIE  MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
                                2019 Boccia – Raffa Muži - jednotlivci                                  
Vyhlasovateľ:                                     Slovenská asociácia boccie (SAB)
Usporiadateľ:                                     BK  Fortino
Riaditeľ súťaže:                                  Dagmar Luptáková
Hlavný rozhodca:                               Daniel Obročník
Rozhodca:                                           Nadežda Nagyová
Termín súťaže:                                   22. jún 2019  o 8,00 hod.
Miesto konania:                                 -    krytý bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec
-       bocciodrom Bottova 1, Lučenec
Podmienka:                                        -     vyplatený členský príspevok na rok 2019
Štartovné:                                           0,00 Eur
Prezentácia a  žrebovanie:                 21. júna 2019  o 18:00 hod. na bocciodrome MsÚ   
Strava a občerstvenie:                       hradí SAB ( dohodne sa pri losovaní v piatok 21.06.2019)
Ceny:                                                   1.-3. miesto získa diplom a vecné ceny
Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019
Technický predpis:
Hrá sa podľa Pravidiel C.B.I. do 12 bodov s použitím časového limitu 45 minút. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje vzájomné skóre, ak stále platí rovnosť, rozhodnú 3 hody na palino (stred čiary D).  Pri každej hre možnosť pozretia 2-krát a time-out 1-krát do 30. minúty.
Systém súťaže:
Hrá sa v dvoch skupinách (A a B ) kde A sa hrá na krytom bocciodrome Novohradská a B sa hrá na bocciodromoch Bottova s nasadenými hráčmi  TOP  10  2019, každý s každým Bergerov systém, semifinále  (A1 –   B2 , A2 – B1) na krytom  bocciodrome Novohradská do 12 bodov a finále na krytom bocciodrome Novohradská do 12 bodov.  O 3. a 4. miesto sa nehrá.
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy si rozhodujú hráči sami. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne. Protest (vklad 10,00 Eur prevedie usporiadateľ od navrhovateľa na účet SAB) je možné podať pred začiatkom súťaže a 10 min. po zápase. Protest rozhodca zapíše do zápisu o zápase.
V Lučenci, dňa 19.06.2019                                                     Dagmar Luptáková, riaditeľ

0 comments:

Zverejnenie komentára