sobota 19. mája 2018

PROPOZÍCIE M-SR 2018 Raffa U-23/U-18 jednotlivci


PROPOZÍCIE

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018

Boccia – Raffa U-23/U-18 jednotlivci

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:        Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/

Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM

Hlavný rozhodca Daniel Obročník, Ján Torok
                                                                                                  
Termín:         2/3. jún 2018  sobota ,nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec, vonkajšie dráhy raffa Lc

Prihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr. Ján Brezňan.
                        Prihlásiť sa   môžu športovci ročník narodenia 2003 - 1995, registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský    
                        príspevok na rok 2018.

Termín podania prihlášky: do 31.mája 2018, 18.00 hod.                                        .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   2.6.2018 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:             určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                                  1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:      hradí SAB

Víťaz získava TITUL Majster SR U-23/U-18 za rok 2018

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B U sporiadatel si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení  a akékoľvek   
                   ďalšie  zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev..

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

Poznámka: Propozície budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB do 18.5.2018
                                                                                 
dňa 17.5.2018                                                                 Mgr. Ján Brezňan
                                                                   vedúci ZCTM a predseda športovej  komisie    

0 comments:

Zverejnenie komentára