štvrtok 26. apríla 2018

Výsledky Fortino Happy Cup 2018


Fortino ,,HAPPYˮ Cup

Dňa 15.4.2018 sa na troch bocciodromoch v Lučenci po dvoch rokoch opätovne uskutočnil Fortino Cup. Predsedníčka klubu Veronika Obročníková, ráno o 8,00 hod. privítala prihlásených účastníkov z klubov SAB, popriala im veľa športových úspechov, a poprosila všetkých účastníkov o veľký úsmev a športového ducha na turnaji. Počet prihlásených bol 28  a tak sa vytvorili 3 trojice do 3 skupín. Hrací systém bol v skupine každý s každým. Pri nerovnosti zápasov o postup sa malo hádzať palino, 6 – krát na úvodník. V sobotu večer sa jeden účastník ospravedlnil pre chorobu a preto hrala aj predsedníčka. Vylosovanie trojíc  / muž, žena, junior do 14 rokov /sa uskutočnilo na bocciodrome Novohradskej ulice  pod Mestským úradom v utorok.  Po jedenásť a pol hodinovom súperení sa odovzdali ceny pre víťazov, a pani podpredsedníčka SAB Veronika Obročníková , všetkým zúčastneným poďakovala za skvelý deň v spoločnosti perfektných ľudí so športovým duchom a dobrou náladou.
Výsledky súťaže FORTINO HAPPY CUP viď. Prílohy
 V Lučenci 23.04.2018                                                                                     Veronika Obročníková
                                                                                                                         Predsedníčka BK Fortino


Výsledky v skupinách:
A skupina :

Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová
10
Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
12


Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
12
Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
0


Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
6
Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová
12


Konečné poradie v skupine A
Body
Hod pal.
1.
Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
2

2.
Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová
1

3.
Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
0


B skupina :
Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ
11
Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
12

Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
12
Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
11

Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
6
Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ
12

Konečné poradie v skupine B
Body
Hod pal.
1.
Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
2

2.
Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ
1

3.
Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
0C skupina :
Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó (náhradník )
12
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
9


Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
12
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
2
Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó ( náhradník )
10
Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
12Konečné poradie v skupine C
Body
Hod pal.
1.
Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
2

2.
Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó ( nahradník )
1

3.
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
0
Výsledky v skupinách o umiestnenie:
Skupina o 7-9 miesto:
Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
12
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
11Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
12
Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
5Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
8
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
12Skupina o 4-6 miesto:
Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová
6
Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó (náhradník )
12Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ
11
Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová
12Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó ( náhradník )
0
Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ
12 Skupina o 1-3 miesto:
Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
7
Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
12Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
12
Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
4Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
12
Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
5Konečné poradie Fortino ,,HAPPYˮ Cup-u:

Porad.

1
Peter Domok, Nadežda Nagyová, Martina Grexová
2
Svetlana Kyseľová, Magdaléna Strehovská, Simonka Fehérová
3
Patrik Pavčo, Kristína Stančíková, Filip Zauška
4*
Ladislav Meszároš, Katarína Jánová, Hugo Bagó ( náhradník )         (2) p.
5*
Ervin Meszároš, Veronika Ďurošová, Mirko Dováľ                              (0) p.   (2) p.
6*
Ján Török, Erika Kamenická, Kristína Agoštónová                               (0) p.   (0) p.
7
Veronika Obročníková, Lydka Vargová, Kristián Kelemen
8
Daniel Obročník, Patrícia Kollárová, Samuel Markovič
9
Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Mária Fekiáčová
* o poradí v skupine o 4-6 miesto rozhodoval hod palinom. Prvýkrát hádzali všetci traja v skupine a druhýkrát hádzali len dvaja o umiestnenie.


0 comments:

Zverejnenie komentára