utorok 16. januára 2018

Propozície k halovým M-SR dvojíc mužov raffa za rok 2018

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR Muži dvojice – BOCCIA RAFFA

Organizátor: Slovenská asociácia Boccie
Usporiadatel: SK Boules Novohrad
Termín: 16.2-17.2.2018 
Miesto: Bocciadrom, krytý, Novohradská ulica č. 1,Lučenec.
Zloženie dvojíc: muži - súťažiacim može byť člen SAB narodený v roku 2002 a starší.
Štartovné: bez startovneho
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených dvojíc s hlavným zámerom odohratia čo najväčšieho počtu zápasov
Usporiadatel si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém turnaja (každý s každým alebo iný systém).

Termín prihlásenia: do 10.2. 2018 na email slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Cas prezentacie: 16.2.2018, v case o 16:00
Zaciatok prveho zapasu: 16.2.2018, priblizne o 16:30.

Žrebovanie: v deň súťaže 5 minút po skončení prezentácie družstiev sa určí hrací systém s následným losovaním  a následné zverejnenie rozpisu zápasov, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaže.

Losovanie prebehne do 2 skupin, kde budu nasadene prve dvojice podla umiestnenia z roku 2017.
Semifinale: A1 vs B2, A2 vs B1
Zapas o 3.miesto (porazeni zo semifinale)
Finale
Pravidlá: podľa Súťažného poriadku SAB, hrá sa do 12 bodov, alebo 60 minút. Po uplynutí času nasleduje posledná hra. Kritériá o určení poradia: počet víťazstiev, v prípade rovnakého počtu víťazstiev počet celkom nahraných bodov, rozdiel celkového skóre, vzájomný zápas, palino.
Námietky - odvolania: v zmysle Súťažného poriadku ( články 153 – 158 )
Umiestneni na prvych troch miestach dostanu vitaznu plaketu.
Oblečenie: každá dvojica musí mať rovnaké dresy alebo tričká.
Strava: zabezpeci SAB (pizza, voda)
Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Domok
Vrchný rozhodca: Daniel Obrocnik
Schválené ŠTK SAB.
V Lučenci, editovaná 2.verzia 1.2.2018

Kópie týchto propozícií boli odoslané predsedom klubov dňa 16.1.2018 a zároveň zavesené na webovej stránke SAB a taktiež oznam bol vyvesený na krytom bocciodrome.


Spracoval: Ing. Peter Domok

0 comments:

Zverejnenie komentára