pondelok 13. novembra 2017

Vyúčtovanie Medzinárodného turnaja Boule lyonnaise Hainburg 2017


VYÚČTOVANIE AKCIE
Účtovateľ :      Slovenská asociácia boccie                                                                                                                                                     
Názov akcie :       Medzinárodný turnaj Boule lyonnaise  Hra dvojíc  Hainburg 2017        
Dátum, miesto konania:  3-5.11.2017 Hainburg ( Nemecko )

úhrada za
upravené na
počet zúčastnených
celkom
letenky
Cestovné  : Budapešť- Frankfurt a späť
 283,70

 2
  283,70
AUV
Náhrady a PHM
 106,40

 2
  106,40
štartovné
Ubytovanie 2 noci , strava (2xR,2xO,1xV)
 320,00

 2
  320,00Stravné
  76,50

 2
    76,50

Spolu celkom - sumár   786,60


  spoluúčasť

  80,00uhradiť celkom
Číslo účtuSK0283300000002101137718                              
  80,00
Preddavok  nebol  poskytnutý                                                                                                               
Platba platobnou kartou SAB                                                        vo výške        649,35 €
                                                                                                   k výplate       137,25 €
So spôsobom vyúčtovania súhlasí:
Dátum a podpis zodpovedného pracovníka:                                                                                          __________________
Pečiatka zväzu:                                                                                                                                    podpis vyúčtovateľa
Vyúčtovanie preskúmané:
A upravené dňa:
Príloha:  vyúčtovanie pracovnej cesty – 2x(Obročník, Pavčo), doklady platieb kartou SAB Boule lyonnaise(diaľničná Matrica, výber z bankomatu, potvrdenka zaplatenia štartovného vrátane ubytovania a stravy, parkovné, tankovanie PHM), cestovný príkaz(Obročník), dohoda o použití súkromného motorového vozidla(Obročník)
Správa :   počet štátov 7 (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Luxemburg, Španielsko, Chorvátsko, Slovensko), počet tímov 24                     (6 skupín po 4), výsledky : SVK – Metz 11:12, Francúzsko – SVK 13:3, SVK – Nemecko 10:8, celkové umiestnenie 17.miesto
Tesne nám uniklo osemfinále, dopustili sme sa viacerých taktických chýb a preto považujem naše umiestnenie za neúspech.
Naša taktická nezrelosť je spôsobená tým, že pre disciplíny Hra a Kombinácia nemáme na Slovensku žiadne dráhy, ktoré by mali podobný povrch ako dráhy na ktorých sa hrajú medzinárodné súťaže, vrátane MS a ME. Preto si myslím, že jedine takéto turnajové skúsenosti nám môžu pomôcť k zlepšovaniu výsledkov na medzinárodných súťažiach. Usporiadateľ nám všestranne vychádzal v ústrety, poukazoval na naše nedostatky a prakticky po celý čas nás poučoval ako riešiť herné situácie a v čom by sme sa mali zlepšovať aj po technickej stránke pri kotúľaní a hodoch.
Cieľ a účel cesty bol splnený. Doplatok k zálohe (40 € ) spoluúčasti na financovaní nákladov, v sume 40 € uhradíme spoločne     (Obročník, Pavčo) do 20.11.2017
Správu podáva : 13.11.2017 Daniel Obročník

0 comments:

Zverejnenie komentára