streda 11. októbra 2017

Výsledky Majstrovstiev SR žien kategórie A

                   Majstrovstvá SR žien 2017 , skupina A
                                                                      30.09 - 1.10. 2017 v Lučenci

Skupina A :
S. Kyseľová  -  V. Ďurošová     12:4
V.Ďurošová  -  D.Luptáková      6:12
Z.Trúchla      - V. Ďurošová     12:10
S.Kyseľová    - Z. Trúchla        12:6
Z.Trúchla       - D. Luptáková  11:12
D.Luptáková  - S.Kyseľová        9:12

poradie
meno a priezvisko
body
1.
Svetlana Kyseľová
3
2.
Dagmar Luptáková
2
3.
Veronika Ďurošová
1
4.
Zuzana Trúchla
0

Skupina B :
V.Obročníková - P.Kollárová              12:4
N.Nagyová        - V. Obročníková       7 :12
P.Kollárová     - N.Nagyová                8 :12

poradie
meno a priezvisko
body
1.
Veronika Obročníková
2
2.
Nadežda Nagyová
1
3.
Patrícia Kollárová
0

Skupina C :
M.Strehovská st.  - M.Fekiačová        9 :12
M.Strehovská ml. - I.Vilhanová          10:12
M.Strehovská st.  - I.Vilhanová          6 :12
M.Fekiačová         - M.Strehovská ml.  4:12
I.Vilhanová           -  M.Fekiačová        12:6
M.Strehovská st. - M.Strehovská ml.   6:12

poradie
meno a priezvisko
body
1.
Iveta Vilhanová
3
2.
Magdaléna Strehovská ml.
2
3.
Mária Fekiačová
1
4.
Magdaléna Strehovská st.
0


Skupina D :
L.Vargová        - K. Jánová       12:6
E. Kamenická   - K.Jánová       11:12
E.Kamenická   - L.Vargová     12:0

poradie
meno a priezvisko
body
1.
Katarína Jánová *
1
2.
Lýdia Vargová*
1
3.
Erika Kamenická*
1

* O víťazovi a ďalšom poradí v skupine rozhodol palinový rozstrel.

Semifinále ( semifinálové dvojice sa vylosovali ) :

Katarína Jánová            -  Svetlana Kyseľová   5:12
Veronika Obročníková - Iveta Vilhanová      12:7

O 3 miesto:
Iveta Vilhanová - Katarína Jánová      12:1

Finále:
Veronika Obročníková - Svetlana Kyseľová   12:8

Konečné poradie:

poradie
meno a priezvisko
1.
Veronika Obročníková
2.
Svetlana Kyseľová
3.
Iveta Vilhanová
4.
Katarína Jánová
5-6.
Dagmar Luptáková, Magdaléna Strehovská ml.
7-11.
Veronika Ďurošová, Nadežda Nagyová, Mária Fekiačová, Lýdia Vargová, Erika Kamenická
12-14.
Zuzana Trúchla, Patrícia Kollárová, Magdaléna Strehovská st.0 comments:

Zverejnenie komentára