piatok 1. júla 2016

TROJMESAČNÁ LEHOTA NA DOPLNENIE ÚDAJOV

Vážená športová organizácia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám týmto oznamuje, že registre fyzických osôb v športe a právnických osôb v športe informačného systému športu sú funkčné pre účely ustanovenia podľa § 104, ods. 4  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znamená to, že od dnešného dňa plynie pre dotknuté subjekty trojmesačná lehota na doplnenie údajov do oboch registrov.

Možnosti doplnenia údajov:
- manuálnym vyplnením formulárov na správcovskom portáli (prihlásením sa na sportbackoffice.iedu.sk),
- pomocou importných excelovských tabuliek (v prílohe),
- synchronizáciou systémov (platí len pre vybrané subjekty, ktoré už sú už technicky pripravené, a bola s nimi komunikovaná táto možnosť).

Predpokladáme, že pre väčšinu dotknutých subjektov bude najvýhodnejším spôsobom doplnenia import pomocou excelovských tabuliek, ktoré máte priložené v prílohe, a ktoré sú zároveň zverejnené na webovom sídle ministerstva (www.minedu.sk) a na športovom portáli (www.sport.gov.sk). Manuál na vypĺňanie excelovských tabuliek sme dnes zverejnili na našom webovom sídle a máte ho tiež priložený v prílohe. Napriek tomu, že sme sa snažili o maximálnu zrozumiteľnosť, je možné, že vzhľadom na obsiahlu štruktúru registrov bude potrebné manuál doplniť (podľa Vašich častých otázok). Ďalšia verzia manuálu Vám bude samozrejme doručená a bude zverejnená aj na našom webovom sídle.

Vyplnené tabuľky zasielajte na adresu galkova@sportcenter.sk.
Vašou kontaktnou osobou pre import je pani Galková, +421 2 322 236 12.

Vážená športová organizácia, čakajú nás 3 mesiace práce mimoriadne náročnej na presnosť a zrozumiteľnú vzájomnú komunikáciu. Očakávame v tejto súvislosti extrémny nápor Vašich otázok a problémov. Veríme, že do troch mesiacov sa spoločne dopracujeme k úplne vyčisteným a doplneným registrom. Vezmite, prosím, do úvahy kapacitu určených pracovníkov ministerstva a Národného športového centra, ktorí robili, robia a urobia pre Vás maximum.

S úctou

Branislav Strečanský
štátny radca
odbor športu

0 comments:

Zverejnenie komentára