streda 9. marca 2016

NÁVRH PROPOZÍCIÍ MAJSTROVSTIEV SR KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV 2016

NÁVRH PROPOZÍCIÍ MAJSTROVSTIEV SR KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV 2016

Usporiadateľ: Slovenská asociácia boccie

Dátum konania: ....................................................

Riaditeľ súťaže: .....................................................

Garant súťaže: .......................................................

Hlavný rozhodca: ..................................................

Systém hry: Terno  Individuale  Coppie

- každý klub môže postaviť ľubovoľný počet družstiev

- každé družstvo štartuje na základe súpisky potvrdenej vedúcim príslušného klubu

- totožnosť hráči preukážu členským preukazom SAB, nečlenovia iným dokladom totožnosti

- každé družstvo si môže zaradiť do svojej zostavy jedného hráča (hosťovanie ) – nečlena klubu

- hrať môžu hráči narodení pred 1. januárom 2001

- hrá sa bez rozdielu pohlavia.

Prezentácia: Krytý bocciodrom pri MsÚ v Lučenci do 9.00 hodiny v hracej miestnosti

Žrebovanie a rozpis súťaže 1. apríl 2016.

Štartovné: 20 € za družstvo + 5 € za každého hráča – nečlena SAB.

V cene štartovného sú náklady spojené s organizovaním súťaže, platí sa pri prezentácii vedúcich družstiev a predsedov prihlásených klubov.

Ceny: športové trofeje (poháre, medaily, diplomy), spomienkové ceny pre všetkých účastníkov

Víťaz má právo účasti na Majstrovstvách sveta klubov a Titul – Majster Slovenska 2016

Prihlášky: najneskôr do 20. marca 2016 na adresu:

E-mail: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com

Ubytovanie: Hotel P 7 alebo individuálne

Podmienka účasti: každé družstvo je povinné doniesť sadu  rovnakých gúľ, rovnaký športový úbor.

Návrh propozícií súťaže bol zaslaný e-mailom dňa 2. marca 2016 všetkým predsedom klubov, ktoré mali uhradený členský poplatok v roku 2015 a ich členovia sa zúčastňovali súťaží poriadaných SAB.

Vypracoval: Ján Török

0 comments:

Zverejnenie komentára