streda 3. júna 2015

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VV SAB - 15.6.2015POZVÁNKA
Na zasadnutie Výkonného výboru Slovenskej asociácie boccie a predsedov klubov

15. júna 2015 o 17.30 hod.
v kancelárii Bocciodromu, Ulica novohradská 1, Lučenec


PROGRAM
1. Hospodárenie SAB v roku 2014 (Ing. Ján Macko, Ján Šnúrik)
2. Vyhodnotenie majstrovstiev sveta (finančne, herne Ján Šnúrik)
3. Kongres CBI v Ríme (Ing. Peter Domok)
4. Plán podujatí na druhý polrok 2015 (Ján Šnúrik)
5. Rozpočet SAB na rok 2015 (Ján Šnúrik)
6. Informácia zo zasadnutia Matričnej komisie pri SAB (Ing. Peter Domok)
7. Informácia zo zasadnutia trénerov TCM (Ján Török)
8. Vyhodnotenie činnosti Tréningového centra mládeže v roku 2014 (Ján Török)
9. Plán činnosti TCM na druhý polrok 2015 (Ján Török)
10. Informácia o tréningovej činnosti športu lyonnaise/volo v roku 2015 (Richard Sacher)
11. Návrh nominácie na majstrovstvá sveta v lyonnaise/volo juniorov do 18 a 23 rokov (Casablanca) a majstrovstiev sveta mužov (Rijeka) – (Richard Sacher)
12. Otváranie obálok – podlahová krytina (Ján Šnúrik)
13. Návrh Licenčného poriadku SAB (Ing. Ján Macko)
14. Príprava majstrovstiev SR mužov (organizačné zabezpečenie + návrh usporiadateľa a
poverenie zodpovědných osob) (členovia VV SAB + ŠTK + predsedovia), pripravte si svoje návrhy…
15. Slovenský pohár 2014 a 2015 (muži, ženy, juniori) (všetci prítomní)
16. Plnenie uznesenia VV SAB č. 25/2015, kvalifikácia na MS v Ríme
17. Rôzne
- návrhy, námety členov VV SAB a predsedov klubov SAB
- preukazy SAB
- žiadosť Boccia klubu Lučenec (500 eur – Stredoeurópsky pohár klubových mužstev)

Určené
Členom VV SAB
Predsedom klubov SAB
Predsedníčke KR SAB
––––––––––––––––––
V Lučenci dňa 2. júna 2015

Poprosím Vás o účasť na zasadnutí, keďže sa body programu týkajú hlavne členov Vašich
klubov.


                                                                                              Ján Šnúrik, prezident SAB v.r.

0 comments:

Zverejnenie komentára