pondelok 8. júna 2015

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015 – JEDNOTLIVCI MUŽI DISCIPLÍNA BOCCIA RAFFA

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2015 – JEDNOTLIVCI MUŽI
DISCIPLÍNA BOCCIA RAFFAVyhlasovateľ: Slovenská asociácia boccie
Usporiadateľ: upresní sa na VV SAB
Termín: 20. – 21. júna 2015
Miesto: Bocciodrom, dvojdráha, Jána Bottu, Lučenec
Prezentácia: 20. júna 2015 o 8.00 hod. s dokladom o zaplatení štartovného poplatku
Žrebovanie: 19. júna 2015 o 18.00 hod. Bocciodrom, nasadenie podľa minuloročného poradia M-SR 2014
Zahájenie súťaže: 20. júna 2015 o 8:15 hod.
Ukončenie zápasov v skupinách: 20. júna 2015 cca o 19.00 hod.
Semifinále a finále: 21. júna 2015 o 9.00 hod.
Riaditeľ súťaže: určí sa na VV SAB
Hlavný rozhodca: určí sa na VV SAB
Súťažná komisia: Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, hlavný organizátor
Podmienky účasti: Členstvo (potvrdí matričná komisia) v SAB a zavŕšených 18 rokov, športové obutie a oblečenie (nie rifle)
Ceny: 1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny. Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2015
Strava a občerstvenie: hradí SAB
Štartovné: 10 eur (depozit), po ukončení M-SR sa vracia hráčovi späť
Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: slovenska.asociacia.boccie@gmail.com do 15. júna 2015 (do 15.00 hod.). Súčasťou prihlášky je zložený štartovný poplatok na účet SAB v hotovosti, alebo prevodom: 8026782/5200, OTP banka Slovensko, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel boccie SAB 2012. Hrá sa na dvojdráhe s kobercovým povrchom.

Systém súťaže: Hrá sa do 12 bodov v skupinách. Pri rovnosti bodov sa hádže na palino 3x úvodná pozícia. Povolené sú 3 pozretia na jeden zápas a 1 x time-out (2 min.).

Časový harmonogram bude urobený po prezentácii hráčov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy rozhoduje rozhodca určený hlavným rozhodcom. Protest (10 eur) je možné podať ihneď po skončení zápasu do 10 minút usporiadateľovi podujatia.
Z vážnych technických prípadov, napr. zlé poveternostné podmienky si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

V Lučenci 1. júna 2015

Ján Šnúrik, prezident SAB


0 comments:

Zverejnenie komentára