piatok 20. februára 2015

DOTACIA Z MINISTERSTVA SKOLSTVA NA ROK 2015 VO VYSKE 7 930,00 EUR


Slovenská asociácia boccie oznamuje všetkým členom, že dňa 30.1.2015 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu na rok 2015 s prezidentom Slovenskej asociácie boccie Jánom Šnúrikom vo výške 7 930,00 eur.

Dotácia je členená:
- bežné transfery – bežné výdavky 7 930,00 eur
Z podprogramov:
02602 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 3 430,00 eur
02603 Športovo-talentovaná mládež 4 500,00 eur

Dotácia sa poskytuje na účel: Športové odvetvia v sume 7 500,00 eur, v členení:
- Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 3 000,00 eur (spolufinancovanie min. 5%)
- Výber a príprava športových talentov 4 500,00 eur (spolufinancovanie min. 5%)

Dotácia sa poskytuje na účel: Odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2014 a trénerov mládeže v sume 430,00 eur.
Vo Vidinej dňa 20.2.2015

Ján Šnúrik, prezident SAB
0 comments:

Zverejnenie komentára