štvrtok 26. júna 2014

VYBEROVE KONANIE NA POST REPREZENTACNYCH TRENEROV SR

Výkonný výboru Slovenskej asociácie boccie rozhodol o vyhlásení výberového konania na post reprezentačných trénerov mužov, žien, juniorov pre šport raffa.

Požadované doklady

Prihláška, ku ktorej uchádzač pripojí súhlas so spracovaním jeho osobných
údajov uvedených v profesijnom životopise a motivačnom liste na účely
výberového konania. V prihláške záujemca spresní o ktorú pozíciu má záujem.
Štruktúrovaný životopis (meno, bydlisko, kontaktné údaje, dosiahnuté
vzdelanie, dosiahnutá trénerská licencia, dĺžka trénerskej praxe – kluby,
reprezentácie, dosiahnuté trénerské a hráčske úspechy, znalosť cudzieho
jazyka).
Písomný projekt, resp. prezentácia pod názvom: Stratégia, model prípravy
reprezentačného družstva, ktorý má obsahovať nasledovné hlavné body:
A. celková predstava o vedení a príprave reprezentačného družstva,
B. príprava a ciele v dvojročnom cykle.

Ovládanie cudzieho jazyka - výhodou
Práca s PC (základné administratívne programy).
Termín odovzdávania prihlášok je 20.7.2014 na adresu:
Slovenská asociácia boccie, Zvolenská 41, 985 59 Vidiná.


0 comments:

Zverejnenie komentára