piatok 27. júna 2014

NAJLEPSIM SPORTOVCOM MESTA LUCENEC - ONDREJ GARAJ - NAJLEPSIM KOLEKTIVOM RICHARD SACHER/VOJTECH SOPKO

Už onedlho sa rozšíri počet osobností, ktorým sa dostalo najvyššie ocenenie mesta Lučenec. Prestížne Ceny sa budú odovzdávať v Lučenci 22. augusta. 

Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátorka mesta nominovaným za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Tiež za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí, alebo za záchranu ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Každoročne býva mozaika držiteľov ocenení rôznorodá. Tvoria ju ľudia, ktorí zviditeľnili mesto a svojimi celoživotnými aktivitami sú inšpiráciou pre ostatných obyvateľov Lučenca v najrozličnejších oblastiach spoločenského života. Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí nominantom s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Primátoka mesta Alexandra Pivková predložila na Mestskom zastupiteľstve návrh na udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2013. O jej udelení rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva dňa 24. 6. 2014.

Udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2013:

Cenu mesta:

Mgr. Márii Drenkovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť, publikačnú a osvetovú činnost', za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
   Mgr. Ondrejovi Veselému za dIhoročnú pedagogickú a riadiacu činnost', oceneného medailou Sv. Gorazda, za aktívnu prácu v rozvoji odborného vzdelávania pedagógov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
   Marte Galádovej za zásluhy o zachovanie ľudových tradícií Novohradského regiónu, dlhoročnú pedagogickú činnost', reprezentáciu mesta Lučenec doma a v zahraničí.
   JUDr. Dušanovi Ilčíkovi za dlhoročnú aktívnu prácu v komunálnej politike a verejnoprospešnú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

Udelenie Ceny primátorky:

PhDr Márii Matuškovej za dlhoročnú pedagogickú činnosť, ocenenú ako Európsky učiteľ cudzích jazykov, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu
   Miroslavovi Hrdličkovi za dlhoročnú pedagogickú a športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu

Čestné uznanie mesta Lučenec:

Mgr. Kláre Majorošovej za dlhoročnú pedagogickú činnost', aktívnu prácu v záujme výchovy, výučby a vývoja detí, za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
   Bc, Ivanovi Siláčimu za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti architektúry a urbanizumu, umeleckej a verejnoprospešnej činnosti, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
   Darine Urbančokovej za sociálnu a charitatívnu oblast', za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.
   Mariánovi Berkymu za trénerskú činnost' a za vít'azstvo v ankete Top futsal 2013 -Tréner roka 2013, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

Ďakovný list:

PhDr. Kinge Szabóovej za dlhodobú aktívnu činnost' v oblasti kultúry, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.
   Mgr. Danielovi Paukovi za dlhoročnú pedagogickú, trénerskú činnost' a prácu s mládežou, za úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu.
   Jozefovi Kostínimu za aktívnu športovú a trénerskú činnost', za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
   Jurajovi Novodomskému za dlhoročnú športovú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.

Športovec roka:


Ondrejovi Garajovi (Boccia klub Lučenec - foto) za úspešnú reprezentáciu nášho mesta a regiónu doma v zahraničí v športe boccia, za získanie Slovenského pohára - najlepší bočista sezóny 2013, za druhé miesto na Stredoeurópskom pohári klubových družstiev v boccii. Je štvornásobným majstrov SR mužov.


Športový kolektív roka:


Športovému kolektívu boules Novohrad v zložení Richard Sacher a Vojtech Sopko (foto) v športe lyonnaise/volo - za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec a regiónu na celosvetovej úrovni. Na majstrovstvách sveta mužov v meste Bahia Blanca – Argentína obsadili 13. miesto v konkurencii 31 štátov sveta v disciplíne
(TIRO VELOCE A COPIE - 5 minútový beh dvojíc s triafaním pozícií) - Slovenská dvojica vytvorila v kvalifikácii nový slovenský rekord, ktorý má hodnotu 25 bodov!

Ján Šnúrik

0 comments:

Zverejnenie komentára