streda 28. mája 2014

STATNA DOTACIA PRE SLOVENSKU ASOCIACIU BOCCIE VO VYSKE 7 900 EUR

BRATISLAVA - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič dňa 15. mája 2014 podpísal Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0003/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu.


Dotácia v sume 7 900 eur sa poskytuje v členení:
Bežné výdavky - bežné transfery 7 900 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 4 700 eur
- športovo talentovaná mládež 3 200 eur.
Podpísaný dodatok bol zaslaný poštou 20. mája a písomne prevzatý dňa 23. mája 2014.
Na základe tejto skutočnosti meníme sumu na hlavnej stránke www.bocce.sk zo 6 000 eur na 7 900 eur.

Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára