piatok 30. mája 2014

DOTACIA OD MESTA LUCENEC VO VYSKE 400 EUR

LUČENEC - Dňa 5. mája 2014 podpísala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková so Slovenskou asociáciou boccie Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec v znení VZN č. 10/2011 v sume 400 eur.
Dotácia sa poskytuje na zabezpečenie činnosti Slovenskej asociácie boccie, hlavne Telesne postihnutým členov SAB, veteránom, seniorom, juniorom pripravujúcim sa na ME.
Poskytnutá dotácia je zúčtovateľná. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie mestskému úradu v termíne do 30. novembra 2014.

Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie boccie

0 comments:

Zverejnenie komentára