pondelok 24. marca 2014

SPRAVA O CINNOSTI ZCPTM (CENTRUM MLADEZE) V ROKU 2013

R E A L I Z Á C I A    P L Á N U   P R Á C E   ZCPTM    V   R O K U   2013

Realizačný tím:  
Ján Török – štatutár ŠK Novoker, zodpovedný vedúci a poverený tréner pre ZCPTM
Nadežda Nagyová – poverený tréner pre všetky vekové kategórie
Pier Soresi – poverený tréner pre U18 a U23 špecializácia raffa, externý tréner                                                                                                     Erika Kamenická – poverený tréner pre prípravku a U14
Iveta Vilhanová – poverený tréner pre prípravku a U14
Ľuboš Kopáč – externý tréner pre prípravku a U14
Ján Hronček – poverený tréner U18 a U23 špecializácia volo

Hráči zaradení do ZCPTM:

Marcel Sarvaš, Rado Murgaš, Daniel Obročník, Andrej Vidiečan,  Kristián Košťáľ – U23
Lukáš Bolla, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo, Tomáš Štolc, Kristina Stančíková - všetci U18
Prípravka a U14: Timotej Kopáč, Samuel Varga, Barbara Nemčeková, Magdaléna Strehovská.

Realizačný tím prekonzultoval oblasti pre optimalizáciu športového režimu s cieľom zvýšenia výkonnosti  hráčov zaradených do ZCPTM. Plán pre sezónu 2013 bol vystavaný s cieľom komplexnej prípravy v nedostatočných materiálových podmienkach pre uzavretý ročný tréningový cyklus. V rámci perspektívneho viacročného tréningového cyklu 2013 – 2016 sme museli improvizovať tak objem ako aj intenzitu tréningových jednotiek s dôrazom na krátený mezocyklus s náplňou časovania a stabilizovania športových výkonov na domácich turnajoch s vrcholom v mesiaci september 2013.
Keďže súčasný trend guľových športov popiera precíznu techniku na úkor presnosti  a mentálnej stability snažili sme sa k osvedčenému modelu prípravy zaradiť aj tréningové jednotky zamerané na zvýšenie statickej vytrvalosti a cvičenia pre vybudovanie väčšej psychickej odolnosti  -  krátkodobé zaťaženie s veľkým počtom opakovaní.

Treba si uvedomiť, že špeciálna príprava by mala tvoriť 30% a všeobecná príprava 70%. V našich podmienkach špeciálna príprava mohla byť realizovaná iba v období máj – september operatívnym
plnením plánovaných tréningových jednotiek v rozsahu 2-3 hodín týždenne. Všeobecná príprava bola v podstate realizovaná individuálne, trénovaním a zápasmi s dospelými bočistami, doplnkovým športovaním (futbal, bicykel, petanque, hody volo v prírode ) a súťažnými zápasmi na domácich turnajoch. Plánované domáce a zahraničné turnaje a sústredenia boli realizované podľa ročného tréningového plánu. Hlavným cieľom bola úspešná reprezentácia Stančíkovej ( 16 ) na ME U23 v Talianskej Creme  a volistov na MS vo Francúzsku – Bolla (18 ) Pavčo ( 15 ) U18 a Obročník (20 ) Sarvaš( 23 ) U23 .

Účinkovanie Stančíkovej  a získané 6. miesto v Európe  určite prevýšilo naše očakávanie. Boccia volo je u nás ešte veľmi mladý šport a už samotná účasť na Majstrovstvách sveta je úspechom. Ceníme si veľmi solídny výkon Bollu v disciplíne précisione (chýbal mu 1 bod na postup do elitnej osmičky), musíme pochváliť aj technicky a bežecky dobre zvládnutý 5-min beh rapide Pavča. Výkony Sarvaša Obročníka boli v silnej konkurencii priemerné a nepostúpili do finálovej časti. Marcel Sarvaš  a Radovan Murgaš, ktorí v podstate končia v ZCTM (prekračujú hranicu U23), postavili výkonnostnú latku pomerne vysoko (pódiové umiestnenia na ME, úspešné účinkovanie na MS vo vole...) a ich účinkovanie môžeme považovať za prínos – sú to popredný hráči boccie na Slovensku. Marcel bude pokračovať v mužskej reprezentácii a Rado dočasne končí činnosť (žije a pracuje v UK).

Daniel Obročník (20) súťažil v mužskej reprezentácii a na Majstrovstvách Slovenska 2013 v špecializácii volo získal dve zlaté a jednu striebornú medailu. Tréningovú morálku mal dobrú a do budúcna potrebuje, najmä v raffe, individuálne cvičenia a lepšie časovanie formy.

Andrej Vidiečan (20) súťažil medzi dospelými v raffe a jeho výkonnosť bola ovplyvnená nedostatočnou sebadôverou vyplývajúcou zo slabej tréningovej dochádzky (zdravotné problémy a študijné povinnosti), má predpoklady výkonnostného rastu (len pri zvýšenom objeme individuálnych tréningových dávok) a jeho prínos spočíva hlavne v stmeľovaní hráčskeho kolektívu.

Kristián Košťáľ (21) súťažil v špecializácii raffa medzi dospelými a na Majstrovstvách Slovenska mužov získal striebornú medailu, študuje v Bratislave a jeho všeobecná tréningová príprava bola individuálna
Špeciálnu tréningovú prípravu absolvoval na sústredeniach v Lugáne (SUI) a Notarescu  (IT)
Tréningovú morálku mal veľmi dobrú, prejavil sa ako vodca, medzi jeho silné stránky patrí psychická odolnosť a adaptácia na súťažné podmienky, zlepšiť potrebuje techniku a dôraz pri realizácii zámeru herných prvkov.

Lukáš Bolla (18) -  zúčastnil sa na Majstrovstvách sveta v špecializácii volo a v disciplíne precis podal veľmi dobrý výkon, tréningovú účasť mal pomerne slabú (rodinné, zdravotné a štúdijne problémy), všeobecnú tréningovú prípravu absolvoval individuálne a špeciálnu na sústredení v Notarescu (IT), má vrodený talent pre guľové športy, ale aj sklony premrhať ho.

Mário Šnúrik (17) – má všestranný športový talent, všeobecnú tréningovú prípravu absolvoval individuálne na pomerne dobrej úrovni, ale v špeciálnej príprave sú ešte značné rezervy. Absolvoval sústredenie v Lugáne (SUI) a na kvalitne obsadenom turnaji získal striebornú medailu. Má dobrú perspektívu tak v disciplínach volo ako aj v raffe, len potrebuje zlepšiť tréningovú morálku. Na majstrovstvách Slovenska juniorov získal 3. miesto. V budúcnosti potrebuje stabilizovať herný pokoj a zlepšiť koncentráciu. Mentálna sila je podmienená kvalitnou prípravou, ktorá (aj z objektívnych dôvodov)  nebola na požadovanej úrovni.

Kristína Stančíková (16) je všestranná športovkyňa, všeobecnú tréningovú prípravu absolvovala individuálne a fyzickú trénovaním  doplnkových športov čo ovplyvnilo jej účasť na tréningoch. Bocciu hrá len 1 rok, čo sa aj podpísalo na jej nevyrovnaných výkonoch v domácich súťažiach. Zúčastnila sa sústredenia v Lugáne a v Notarescu, kde trénovala základné prvky špeciálnej prípravy s časovaním športovej formy na ME U23 v talianskej Creme. Na týchto juniorských ME podala v celku solídny výkon a už samotný postup do osemfinále je úspechom, jej víťazstvo nad tureckou súperkou a 6. miesto na európskom šampionáte junioriek do 23  rokov,  patrí medzi  najväčšie úspechy slovenskej boccie v roku 2013. Medzi jej nedostatky patrí  nedostatok pokoja, veľmi rýchle a často odmietavé reakcie, pri hre potrebuje cítiť priaznivé zázemie, jej časté odmietavé stanovisko na pokyny a príkazy je brzdou pre jej výkonnostný rast.

Tomáš Štolc (15) je veľmi talentovaný a usilovný hráč, ktorý absolvoval všeobecnú aj špeciálnu prípravu v plnej miere, zúčastnil sa sústredenia v Notarescu (IT) aj v Lugáne (SUI), kde na silne obsadenom turnaji získal striebornú medailu. Vyhral majstrovstvá Slovenska juniorov a na domácich turnajoch podával veľmi kvalitné výkony (vyhral čo sa dalo), vďaka čomu sa stal v bodovaní juniorov víťazom Slovenského pohára. Je našou veľkou nádejou do budúcna, ale sa musí krotiť v akčnosti, temperamente a v náhlych výlevoch emócii.

Patrik Pavčo (15)  je všestranný hráčsky talent v guľových športoch, poctivý v tréningoch, spoľahlivý v kolektívnych zápasoch. Všestrannú aj špeciálnu prípravu zvládol na dobrej úrovni, zúčastnil sa na sústredení v Lugáne (SUI) a Notarescu (IT) s veľmi dobrou tréningovou morálkou. Bol členom reprezentácie na Majstrovstvách sveta U18 vo Francúzsku, kde v disciplíne volo – rapid podal kvalitný bežecký výkon s dobrou technikou hádzania. Nepostúpil síce medzi najlepších svetových hráčov, ale ako „obojživelník„ v disciplínach raffa  aj volo má dobrú perspektívu do budúcna. Potrebuje zlepšiť motiváciu a byť viac nabudený v individuálnych zápasoch.

Barbara Nemčeková, Magdaléna  Strehovská, Timotej Kopáč, Samuel Varga (všetci U14) súťažili v domácich súťažiach väčšinou proti podstatne starším súperom podávali snaživé a bojovné výkony.
Dievčatá, ktoré trénujú v Lučenci absolvovali všestrannú a špeciálnu prípravu s dobrou tréningovou morálkou a sú prísľubom do budúcna. V tréningovom procese, ale aj v zápasoch chýba u nich koncentrácia, príliš sa rozptyľujú, čo má potom značný vplyv na ich výkonnosť. Chlapci trénovali v Nitre pod vedením Ľuboša Kopáča v značne sťažených podmienkach a v podstate absolvovali len všeobecnú prípravu, odohrali len málo zápasov, ale najmä Timko Kopáč sa javí ako talent.
Deti do 12 rokov, ktoré trénovali pod vedením E. Kamenickej a I. Vilhanovej nehodnotíme, lebo u nich ešte prevláda hravá forma prípravy so zámerom,  aby si deti obľúbili guľové športy a neskôr doplnili juniorské kategórie.

       Meno                        TJ                    kotúľanie                   raffa                       volo                raffa pallino     
M. Sarvaš
  20       30%
36/20       56%
36/22       61%
36/18       50%
36/15       42%
D. Obročník
  48       80%
36/19       53%
36/20       56%
36/19       53%
36/14       39%
A.Vidiečan
  35       58%
36/14       39%
36/19       53%
36/14       39%
36/12       33%

K. Košťáľ
  28       47%
36/22       61%
36/24       67%
36/17       47%
36/16        44%
L. Bolla
  30       50%
36/20       56%
36/23       64%
36/20       56%
36/17        47%
M. Šnúrik
  26       43%
36/21       58%
36/21       58%
36/20       56%
36/14        39%
T. Štolc
  50       83%
36/24       67%
36/24       67%
36/20       56%
36/16        44%
P. Pavčo
  52       87%
36/19       53%
36/22       61%
36/18        50%
36/15        42%
K. Stančíková
  38       63%
36/12       33%
36/15       42%
36/11        31%
36/9        25%            
B. Nemčeková
  40       67%
36/14       39%
36/16       44%
36/15        42%
36/8        22%
M. Strehovská
  40       67
36/12       33%
36/15       42%
36/11        50%
36/8         22%

Ročný tréningový cyklus (RTC) obsahoval 60 tréningových jednotiek (TJ). Tabuľka znázorňuje tréningovú disciplínu a úspešnosť hráčov ako súhrn výkonnostných testov počas RTC 2013.

Ján Török, štatutár ŠK Novoker, zodpovedný vedúci a poverený tréner pre ZCPTM
Dňa 21. 3. 2014


                                             
0 comments:

Zverejnenie komentára