pondelok 10. februára 2014

NOMINACIA NA TRENINGOVY KEMP DO BUDAPESTI - RAFFANominovaným členom
Tréningového centra prípravy
talentovanej mládeže boccia,
trénerom a rodičom
–––––––––––––––––––––––
V Lučenci dňa 7.2.2014

VEC: NOMINÁCIA NA TRÉNINGOVÝ KEMP BOCCIA – RAFFA

            Vážení členovia tréningového centra, tréneri, rodičia,

            na základe plánu práce Slovenskej asociácie boccie na rok 2014 a rozhodnutia predsedu Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže pri ŠK Novoker Lučenec Jána Töröka Vás nominujeme na tréningový kemp, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 16. februára 2014 v Budapešti.
Nominovaní hráči: Barbara Nemčeková, Daniel Obročník, Patrik Pavčo, Magdaléna Strehovská, Kristína Stančíková, Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Andrej Vidiečan. Lukáš Bolla a Kristián Košťál sú ospravedlnení.
Nominovaní tréneri: Nadežda Nagyová, Ján Šnúrik
Odchod do Budapešti bude dňa 15.2.2014 o 7.45 hod. a príchod do Lučenca 16.2. cca 20.00 hod. Stretnutie pred odchodom pre bývajúcich v okolí bocciadromu na Ulici Jána Bottu, Osloboditeľov pred Kalinovčanom (Fiľakovská cesta), zvyšok výpravy podľa požiadavky individuálne, pred 7.45 hod.
Slovenská asociácia hradí: Cestovné pre dve osobné motorové vozidlá (PHM), ubytovanie v hoteli: Style Apartments (Paulay Ede u. 47., 06. Terézváros, Budapešť, 106, Maďarsko), nájomné za bocciadrom na dva dni.
Nehradí: stravu a poistenie.
Pred cestou si nezabudnite pribaliť: Stavu na 2 dni, vreckové, forinty na teplú stravu, pitný režim na 2 dni, európsky preukaz poistenca, preukaz SAB, doklad OP alebo platný pas, športové oblečenie, obuv na tréning, handričky.
Gule: Každý hráč bude mať k dispozícii juniorské gule od Slovenskej asociácie boccie. Rodičia hráčov do 18 rokov musia podpísať protokol o zapožičaní do konca roku 2014.
Nominovaní hráči počas sústredenia absolvujú testy výkonnosti cca 5 hodín, zápasy s rovesníkmi z maďarskej reprezentácie. Trénovať sa bude v sobotu od 10.00 hod. do 22.00 hod. a v nedeľu od 10.00 hod. do 17.00 hod.. Porovnanie výkonnosti z roku 2013 a 2014 sa hráči a rodičia dozvedia po spracovaní výsledkov.
Musím Vás ešte upozorniť, že všetci cestujeme na tréningový kemp na vlastné nebezpečie!!!


Ján Šnúrik, prezident SAB                                                                Ján Török, predseda TCPTM


0 comments:

Zverejnenie komentára