utorok 7. januára 2020

Pozvánka na zasadnutie VV SAB 25.1.2020


Dátum: 25.1.2020       
Miesto: Novohradská 1, 984 01 Lučenec         
Čas: 10:00         
Pozvaní:  členovia VV SAB
Prizvaní:   Iveta Vilhanová – kontrolná komisia,     Lukáš Bolla – BKGŠ BA   
                                                                                                                                                                  
Program VV SAB:
1. Otvorenie - voľba zapisovateľa zápisnice a overovateľov        /V. Obročníková/   
2. Návrh na zmenu a doplnenie  programu zasadnutia.            /V. Obročníková/
3. správa o stave ŠTK          / P. Domok/                    
4. správa o ISŠ, matrike a zdrojovej evidencii členov SAB.      / P. Domok/                                                                          
5. schvaľovanie trénerov na rok 2020.    /P.P. Soresi, P. Domok/ 
6. schvaľovanie žiadostí  dotácie na rok 2020.          /P.P. Soresi/ 
7. schvaľovanie zmeny Interných predpisov.      /P.P. Soresi/
8. klub BCC Nitra výmaz z ISŠ - ukončenie činnosti.                /V. Obročníková/ 
9. schvaľovanie kritérií výberu Repre SR 2020.  /P.P. Soresi/
10. správa Rekonštrukcia SAB 2020.    /P.P. Soresi/
11. správa Liga a turnaje 2020.   /P. Domok/
12. zmluvy a zmluvné vzťahy 2020.           /V. Obročníková/ 
13. Lukáš Bolla – výroky a správanie sa 9.11.2019                 /V. Obročníková/
14. schvaľovanie bodovania hráčov – rebríček 2020               /J. Török/
15. správa Účtovníctvo 2019.                      /J  Török
16. správa kontrolnej komisie SAB .          /I. Vilhanová/   
17. kontrola plnenia uznesení.                /J. Török/         
18. Diskusia a záver.
19. Uznesenie – rekapitulácia.

0 comments:

Zverejnenie komentára