utorok 21. januára 2020

Novoročný turnaj 2020

Novoročný turnaj CTM 2020 Boccia Raffa Lučenec 4.1.2020

Národný športový zväz Slovenská asociácia boccie organizuje spoločne so Zväzovým centrom prípravy talentovanej mládeže a klubom BK Fortino každoročne od svojho vzniku v roku 2013 úvodný turnaj sezóny.
Rok 2020 sme privítali spoločnou súťažou pre všetky juniorské kategórie, bez rozdielu pohlavia a veku. Kapacitné možnosti (jedna dráha) obmedzili počet štartujúcich. Samotná súťaž prebiehala podľa harmonogramu a propozície súťaže. Po celodennom zápolení sa prvým turnajovým víťazom juniorov stal Samuel Markovič z BK Fortino. Tesne porazil vlaňajšieho víťaza Mirka Dováľa. Súťaž pozostávala z viacerých disciplín, v ktorých hráči museli preukazovať svoju zručnosť aj slabšou rukou. Mladé talenty boli pri vyhodnotení upozornení na nedostatky, ktoré mali počas súťažných disciplín a dôležitosť koncentrácie pred a počas akcie. Riaditeľ súťaže Mgr. Ján Brezňan s hlavným organizátorom a asistentkou Nadeždou Nagyovou, hlavným rozhodcom Jánom Törökom boli s výkonmi mladých športovcov spokojní. Mládežnícky tréner, Patrik Pavčo, ktorý sa aktívne zapojil do súťaže a je pre našich mladších juniorov vzorom, vidí v nich potenciál, ktorý musíme ďalej rozvíjať a v spolupráci s rodičmi a školou vytvoriť kvalitný základ pre úspešnú reprezentáciu SAB v roku 2020. Veľmi veľkou pomocou v organizovaní, zapisovaní a vyhodnotení bola Veronika Marková, Patrí im vďaka za ústretovosť a spoluprácu. Vďaka menovaným, MŠVVaŠ, ale aj nemenovaným podporovateľom mládežníckeho športu SAB akcia splnila vytýčený cieľ a účel súťaže.

v Lučenci 10.1.2019                                                         správu podáva: Nadežda Nagyová (BK Fortino)

0 comments:

Zverejnenie komentára