štvrtok 4. júla 2019

Vzdelávanie odborníkov 2019


Vzdelávanie odborníkov 2019 - Seminár trénerov
informácia pre predsedov klubov SAB a záujemcov o trénerstvo:
v rámci vzdelávanie trénerov a držiteľov trénerských poverení SAB sa uskutoční 20.7.2019 seminár trénerov v priestoroch krytého bocciodromu, Novohradská 1,  Lučenec. Začiatok školenia je o 8:30 hod
a predpokladaný koniec 16:00 hod. Obed a občerstvenie ako aj organizačné náklady hradí SAB. Ešte upozornenie: tréneri mládeže musia mať výpis z registra trestov (nestačí čestné prehlásenie                   
                                                                                                                                     Prihlášky zasielajte na e-mail: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
  Informácie: Ján Török, e-mail: jankotorok@gmail.com   mobil: 0907 / 887 776 

V Lučenci 1.7.2019                                                                   podpredsedníčka SAB
                                                                                                Veronika Obročníková
                                                                                                    

0 comments:

Zverejnenie komentára