štvrtok 25. apríla 2019

Propozicie M-SR Raffa u14 2019 - jednotlivci

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Boccia – Raffa U/14  jednotlivciVyhlasovateľ a usporiadateľ: Slovenská asociácia boccie / Zväzové centrum talentovanej mládeže /ZCTM/Riaditeľ súťaže:  Mgr. Ján Brezňan, vedúci ZCTM, Ján Torok

Hlavný rozhodca:  Daniel Obročník, Ján Torok, Patrik Pavčo,

Termín:         15. jún 2019  sobota, prípadne nedeľa  /podľa počtu prihlásených/

Miesto konania :    Bocciadrom v priestoroch Mestského úradu, Novohradská 1,  Lučenec

Prihlášky: telefonicky na číslo 0908 022 485, e-mail: breznan.jan@gmail.com, alebo osobne Mgr. Ján Brezňan.


Prihlásiť sa   môžu športovci kategória U/14, U/12,  registrovaní v SAB a majúci vyplatený členský   príspevok na rok 2019. Termín podania prihlášky: do 14. júna 2019, 18.00 hod.                       .                        

Štartovné:    0,00 Eur

Prezentácia a losovanie:   15.6.2019 o 7.30  hod. , krytý bocciodrom pod MsU

Systém súťaže:             určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených

Ceny:                             1.-3. miesto získavajú diplom a vecné ceny.  

Strava a občerstvenie:  hradí SABVíťaz získava TITUL Majster SR U/14 za rok 2019TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Predpis:  Hrá sa podľa Pravidiel F.I.B Usporiadatel si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii, obsadení  a akékoľvek ďalšie  zmeny podľa podmienok v deň majstrovstiev..ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu urceni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.


Dňa 24.4. 2019                                                                   
                                                                                              Mgr. Ján Brezňan
                                                                         vedúci ZCTM a predseda športovej  komisie

0 comments:

Zverejnenie komentára