streda 21. novembra 2018

MAJSTROVSTVA - SR Žien 2018, propozicie

MAJSTROVSTVA - SR Žien 2018,
Disciplina Raffa - jednotlivkyne

1.rocnik Memorialu na pocest Pauliny Kollárovej


Organizátor: Slovenská asociácia Boccie
Usporiadateľ: BK Fortino
Riaditeľ súťaže: Mgr.Jan Breznan
Hlavný rozhodca: Daniel Obrocnik


Termín: 24.11-25.11.2018


Miesto: Bocciadrom, krytý, Novohradská ulica č. 1,Lučenec.
Štartovné: bez štartovneho
Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém turnaja (každý s každým alebo iný systém).

Termín prihlásenia: do 15.11. 2018 na email slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Čas prezentácie: 24.11.2018, v case o 07:30
Začiatok prvého zápasu: 24.11.2018 o 08:00.
Losovanie: prebehne verejne 22.11.2018 o 17:00 na Bocciadrome,Novohradská ulica č.1,Lučenec


Losovať sa bude do 2 skupín, kde budú nasadené po 3 hráčky do každej skupiny podľa umiestnenia z roku 2017. System zvolí riaditeľ súťaže.
Po skupinovej fáze sa bude hrať semifinále systémom: A1 vs B2, A2 vs B1 potom bude nasledovať zá-pas o 3 miesto a na záver sa odohrá finále.


Pravidlá: podľa Súťažného poriadku SAB a platných pravidiel CBI, hrá sa do 12 bodov, alebo 60 minút. Po uplynutí času nasleduje posledná hra. Kritériá o určení poradia: počet víťazstiev, v prípade rovnan-kého počtu víťazstiev počet celkom nahraných bodov, rozdiel celkového skóre, vzájomný zápas, palino.
Námietky - odvolania: v zmysle Súťažného poriadku ( články 153 – 158 )
Umiestneni na prvych troch miestach dostanú vítaznú plaketu.
Strava: zabezpečí SAB
Schválené ŠTK SAB.

V Lučenci, 25.10.2018

Spracoval: Veronika Obročníková a Ján Brezňan

0 comments:

Zverejnenie komentára