piatok 30. júna 2017

Členovia jednotlivých komisíí

Komisia mládežepredseda Mgr. Ján Brezňan
                                členovia : Nadežda Nagyová
                                                Richard Sacher


Športovo-technická komisia:  predseda Ing. Peter Domok
                                                   členovia : Richard Sacher
                                                                   Tibor Libiak
                                                                    Kristián Košťál


Licenčná a matričná komisia: predseda Mgr.Tibor Libiak
                                                    podpredseda Ing.Peter Domok
                                                    členovia : Mgr. Ervin Mészáros, Ján Šnúrik, Dagmar                                                       Luptáková, Richard Sacher, Ján Török , Mgr .Ján Brezňan


Komisia na riešenie sporov : predseda Ing.Luboš Šedivý
                                                  podpredseda Ing. Zoltán Kováčik
                                                  právny poradca Ing. JuDr. Janka Bariaková


Kontrolná Komisiapredseda Ing. Gabriela Czaková
                                    členovia Iveta Vilhanová

                                                  Ing. Zuzana Volentierová Čonková

Disciplinárna Komisia : predseda JuDr. Tibor Kurunczi
                                        podpredseda JuDr. Vladimíra Houtek Biehalová
                                                              Anton Mlynárik

Trénerská a metodická komisia : predseda Pier Soresi
                                                        podpredseda Mgr. Ján Brezňan
                                                        členovia : Daniel Obročník, Ján Török, Iveta Vilhanová, Richard Sacher, Mgr.Erika Kamenická, Patrik Pavčo, Ing.Peter Domok, Ján Šnúrik, Dagmar Luptáková, Mgr.Tibor Libiak, Ing.Kristián Košťál

Rozhodcovská komisiapredseda Daniel Obročník
                                            podpredseda Ing.Kristián Košťál
                                            členovia : Iveta Vilhanová, Lýdia Vargová, Ing. Svetlana Kyseľová

0 comments:

Zverejnenie komentára