piatok 30. júna 2017

Členovia jednotlivých komisíí

Komisia mládežepredseda Mgr. Ján Brezňan
                                členovia : Nadežda Nagyová
                                                Richard Sacher


Športovo-technická komisia:  predseda Ing. Peter Domok
                                                   členovia : Richard Sacher
                                                                   Tibor Libiak
                                                                    Kristián Košťál


Licenčná a matričná komisia: predseda Mgr.Tibor Libiak
                                                    podpredseda Ing.Peter Domok
                                                    členovia : Mgr. Ervin Mészáros, Ján Šnúrik, Dagmar                                                       Luptáková, Richard Sacher, Ján Török , Mgr .Ján Brezňan


Komisia na riešenie sporov : predseda Ing.Luboš Šedivý
                                                  podpredseda Ing. Zoltán Kováčik
                                                  právny poradca Ing. JuDr. Janka Bariaková


Kontrolná Komisiapredseda Ing. Gabriela Czaková
                                    členovia Iveta Vilhanová

                                                  Ing. Zuzana Volentierová Čonková

Disciplinárna Komisia : predseda JuDr. Tibor Kurunczi
                                        podpredseda JuDr. Vladimíra Houtek Biehalová
                                                              Anton Mlynárik

Trénerská a metodická komisia : predseda Pier Soresi
                                                        podpredseda Mgr. Ján Brezňan
                                                        členovia : Daniel Obročník, Ján Török, Iveta Vilhanová, Richard Sacher, Mgr.Erika Kamenická, Nadežda Nagyová, Patrik Pavčo, Ing.Peter Domok, Ján Šnúrik, Dagmar Luptáková, Mgr.Tibor Libiak, Ing.Kristián Košťál

Rozhodcovská komisiapredseda Daniel Obročník
                                            podpredseda Ing.Kristián Košťál
                                            členovia : Iveta Vilhanová, Lýdia Vargová, Ing. Svetlana Kyseľová

0 komentárov:

Zverejnenie komentára