streda 24. mája 2017

Propozície majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov mužov 2017 - raffa

DOPLNOK

KU PROPOZÍCIAM MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY JEDNOTLIVCOV  MUŽOV 2017 
 RAFFA

Na základe rozhodnutia ŠTK zo dňa 2.6.2017 Vám oznamujeme, že Majstrovstvá SR mužov, jednotlivcov v boccii, športe raffa sa uskutočnia podľa plánu  a harmonogramu SAB na rok 2017 a to v sobotu 17.6.2017 s uvodnými zápasmi dňa 16.6.2017.(piatok)
Hrať sa bude v športových areáloch pre hru boccia raffa v Lučenci (všetky bocciodromy v Lučenci)
Vyhlasovateľom a usporiadateľom je Slovenská asociácia boccie, predsedovia klubov SAB.
Žrebovanie: 14. júna(streda) 2017o 18.00 hod. 
Žrebovanie bude verejné a uskutoční sa pod MsU - krytý bocciodrom, ul. Novohradská.

Na základe prihlasených hráčov zo 6 športových klubov v rámci SAB, v počte 18 hráčov budú vytvorené 4 skupiny.

Skupina A a B – (5-členné skupiny) hrať sa bude na bocciodorme J.Bottu – dvojdráha
Skupina C (4-členná sk.) – areál zdravotnej školy, ul B.Nemcovej
Skupina D (4-členná sk.) – areál kryty bocciodrom pod MsU, ul.Novohradská

Systém hry:  Každý zápas ako v skupinách, taktiež ¼ finále, ½ finále a finále sa hrá sa do 12 bodov. Povolené sú 3 pozretia na jeden zápas a 1 x time-out (2 min.).

Hrací klúč: 
Hráči z BK Nitra sa vylosujú do skupiny A a B (2 prihlásení) 
Hráči z BK GŠ Bratislava sa vylosujú do skupiny C a D (2 prihlásení)
Hráči z BK Lučenec sa vylosujú do skupín A, B, C a D (8 prihlasených)
Hráči z BK Fortino Lučenec sa vylosujú do skupiny A a B (2 prihlásení)
Hráči BK Novoker Lučenec sa vylosujú do skupiny A a B (2 prihlásení)
Hráči ŠKBN Lučenec sa vylosujú do skupiny C a D (2 prihlásení)

Hrá sa v skupinách každý s každým. Z každej skupiny postupujú na prvých dvoch miestach hráči do ¼ finále.

Klúč zápasov vo ¼ finále:    A1-B2 
            A2-B1 
            C1-D2
            C2-D1


Postupový kľúč zo skupiny:  Pri rovnosti bodov u 2 hráčov – rozhoduje vzájomný zápas
Pri rovnosti bodov u 3 a viac hráčov – rozhoduje mini tabulka-   vzajomné zápasy, ak nie, tak celkové skóre +/- body, ak nie tak rozstrel palino z úvodníku. 


Víťazi zo ¼ finálových zápasov postupuju do ½ finále.

Klúč zápasov v 1/2 finále:      Víťaz A1/B2 – Víťaz C1/D2
             Víťaz A2/B1 – Víťaz C2/D1

½ finále a Finále sa bude hrať na syntetickom koberci, na krytom bocciodrome pod MsU, ul Novohradská.
Podmienka účasti: M-SR mužov sa môžu zúčastniť hráči, registrovaní v SAB, s platným členským preukazom, ktorí dovŕšili vek 17 rokov. SAB doporučuje účasť na podujatí v športovom oblečení – dres a vhodnej obuvi, nie v rifloch!

Protest: môže podať hráč do 5 minút po ukončení svojho zápasu u hlavneho rozhodcu M-SR s vkladom 10 euro!

Štartovné: 0 euro

Rozhodcovia: v skupinových fázach si hráči rozhodujú navzájom, podľa rozpisu na danej dráhe. Rozpis rozhodcov bude mať k dispozícii zodpovedná osoba za dodržiavanie hracieho poriadku na každej dráhe.
Odmietnutie rozhodovania bude považované za hrubé porušenie disciplinárneho poriadku a týchto propozícií k Majstrovstvám - SR. Takýto hráč bude vylúčený z M-SR.
¼ finále, ½ finále a finále –  rozhodcov určí ŠTK.

Hlavný rozhodca: Daniel Obročník

Prezentácia: 17.6.2017 o 7.30 hod., na každom bocciodrome,  podľa vylosovania jednotlivých hráčov do príslušných skupín 

Začiatky prvých zápasov dňa 17.6.2017 po prezentácii: 8:00 hod !! (podmienkou je dodržať presný začiatok zápasov od 8:00 na všetkých dráhach)

Skupina A a skupina B odohrá prvé štyri zápasy už v piatok so začiatkom od 16:00, potom 17:00, 18:00 a 19:00, na dvojdráhe na bocciodrome ul. J.Bottu.
Je to dôležité pre ukončenie ďalších zápasov v sobotňajšom hracom dni, aby sa ukončila skupinová fáza v rovnaký čas a mohlo plynule prejsť na ¼  finálové,  ½ finálové a finálový zápas.

Občerstvenie: SAB zabezpečí pitný režim pre všetkých hráčov a rozhodcov.
Finančne podporuje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, mesto Lučenec, Slovenská asociácia boccie.

Ceny najlepším trom hráčom budú odovzdané hneď po ukončení M-SR. Víťaz získa titul Majster SR Mužov na rok 2017.
Poradie M-SR mužov bude bodované.

Slovenská asociácia boccie zabezpečuje antidopingovú miestnosť a hygienické zariadenia v areáli MŠ Kubínyiho Lučenec.

V prípade nepriaznivého počasia počas skupinovej fázy sa M-SR mužov odkladajú na termín, ktorý bude stanovený opäť ŠTK.
O zrušení M-SR rozhoduje riaditeľ podujatia a hlavný rozhodca.PRIHLÁŠKY s menom a priezviskom, klubovou príslušnosťou boli zaslané do 2. júna 2017 do 18.00 hod. Na mail: slovenska.asociacia.bocce@Gmail.com


Slovenská asociácia boccie zakazuje účastníkom i rozhodcom počas M-SR mužov akéhokoľvek požívania alkoholu!


V Lučenci dňa 3.6.2017                                                    Ing. Peter Domok, predseda ŠTK
         (Z poverenia)


Poznámka: 

Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej stránke SAB a na Facebook-u Slovenskej asociácie boccie.

0 comments:

Zverejnenie komentára