piatok 10. júna 2016

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SR JEDNOTLIVCOV MUŽOV 2016 - RAFFA

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY JEDNOTLIVCOV  MUŽOV 2016 - RAFFA

Na základe rozhodnutia VV SAB zo dňa 6.6.2016 Vám oznamujeme, že Majstrovstvá SR mužov, jednotlivcov v boccii, športe raffa sa uskutočnia podľa plánu  a harmonogramu SAB na rok 2016 a to v sobotu 18.6. a v prípade potreby aj v nedeľu 19.6.2016. Hrať sa bude v areáli Boccia klubu Lučenec, Ulica Jána Bottu v Lučenci.
Vyhlasovateľom a usporiadateľom je Slovenská asociácia boccie, predsedovia klubov SAB, + juniori Tomáš Štolc, Patrik Pavčo a hráči/ky, ktorí/é majú záujem pomôcť napríklad pri rozhodovaní.
Žrebovanie: 16. júna 2016 o 18.00 hod. Krytý bocciodrom UK Komenského.
Nasadenie podľa minuloročného poradia M-SR 2015 (majster SR skupina A, vicemajster SR skupina B).
Systém: Dve skupiny, každý s každým. Víťaz jednej skupiny hrá s druhým z druhej skupiny o postup do finále do 12 bodov. Finále a zápas o 3. miesto sa bude hrať do 15 bodov. Pri rovnosti bodov dvoch hráčov rozhoduje o lepšom umiestnení vzájomný zápas. Pri rovnosti bodov 3 hráčov, o poradí rozhoduje tabuľka 3 hráčov a lepší rozdiel skóre. Povolené sú 3 pozretia na jeden zápas a 1 x time-out (2 min.).
Podľa počtu prihlásených hráčov do stanoveného termínu, môže vyhlasovateľ podujatia zmeniť systém M-SR 2016, napríklad každý s každým alebo vytvoriť z hráčov tri skupiny.
Podmienka účasti: M-SR mužov sa môžu zúčastniť hráči, registrovaní v SAB, s platným členským preukazom, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. SAB doporučuje účasť na podujatí v športovom oblečení – dres a vhodnej obuvi, nie v rifloch!
Protest: môže podať hráč do 5 minút po ukončení svojho zápasu u riaditeľa M-SR s vkladom 10 euro!
Štartovné: 0 euro
Rozhodcovia: Vzájomne
Prezentácia: 8.45 hod.
Predpokladaný čas prvých zápasov po prezentácii 9.00 hod.
Predpokladaný čas ukončenia M-SR: podľa počtu prihlásených
Stravu, minerálku vo výške 5 eur/hráč  finančne podporuje: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, mesto Lučenec, Slovenská asociácia boccie.
Ceny najlepším trom hráčom budú odovzdané na konferencii SAB. Víťaz získa titul Majster SR Mužov 2016.
Poradie M-SR mužov bude bodované a body budú započítané do celkového hodnotenia pre výber reprezentácie SR na ME v Creme (Taliansko).
Slovenská asociácia boccie zabezpečuje antidopingovú miestnosť a hygienické zariadenia v areáli MŠ Kubínyiho Lučenec.
V prípade nepriaznivého počasia sa M-SR mužov rušia a prekladajú sa na iný termín. O zrušení M-SR rozhoduje riaditeľ podujatia a hlavný rozhodca.
PRIHLÁŠKY s menom a priezviskom, klubovou príslušnosťou zasielajte do 15. júna 2016 do 18.00 hod. na email: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Slovenská asociácia boccie zakazuje účastníkom i rozhodcom počas M-SR mužov akéhokoľvek požívania alkoholu!

V Lučenci dňa 9.6.2016                                                           Ján Šnúrik, prezident SAB

Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej stránke SAB a na FB Slovenskej asociácie boccie.


0 comments:

Zverejnenie komentára