streda 18. mája 2016

NOMINÁCIA NA SÚSTREDENIE DETÍ A JUNIOROV - BENÁTKY

Titl.
Členom VV SAB, predsedom klubov,
trénerom, nominovaným hráčom
–––––––––––––––––––––––––––––-
V Lučenci dňa 10.5.2016


VEC:  NOMINÁCIA NA SÚSTREDENIE JUNIOROV od 20.5. do 29.5.2016 BENÁTKY (TALIANSKO)

Po viacnásobných stretnutiach trénerov Tréningového centra mládeže a spoločného „rodičovského združenia“, Jána Töröka, Nadeždy Nagyovej, Ivety Vilhanovej, rodičov a juniorov vás informujeme o nominácii výpravy na sústredenie detí a juniorov, ktoré sa uskutoční v talianskom meste Benátky v dňoch od 20. mája (18.00 hod.) do 29.5.2016 (18.000 hod.)

Hráči
Daniel Obročník – Boccia klub Fortino Lučenec
Kristián Košťáľ – Boccia klub Lučenec
Tomáš Štolc – Boccia klub Lučenec
Patrik Pavčo – Boccia klub Fortino Lučenec
Petronela Sanislová – Boccia klub Fortino Lučenec
Magdaléna Strehovská – Boccia klub Lučenec
Hugo Bagó – Klub netradičných športov
Martina Grexová - Boccia klub Fortino Lučenec
Miroslav Dováľ – ŠK Novoker
Emka Ostrihoňová – ŠK Novoker
Samuel Markovič – Boccia klub Fortino Lučenec
Chiara Matúzová – Boccia klub guľových športov Bratislava
Tréneri: Ján Török (ŠK Novoker + TCPTM) a Iveta Vilhanová (Boccia klub Fortino Lučenec + TCPTM)
Vodiči: Ján Török, Kristián Košťál, Daniel Obročník
Spolu: 14 osôb
Spoluúčasť: 80 eur/osoba (platí sa pred odchodom na účet SAB č: IBAN: SK66 5200 0000 0000 0802 6782, OTP Banka Slovensko, pobočka Lučenec). Slovenská asociácia boccie hradí cestovné náklady na trasu Lučenec – Benátky a späť (PHM, diaľničné známky), ubytovanie.
Doprava: 9-miestne motorové vozidlo a osobné motorové vozidlo z požičovne DK AUTO, s.r.o Bratislava. Prosíme rodičov o zabezpečenie autosedaček + reflexných viest.
Strava: Samostatne po dohode rodičov zo spoločného stretnutia.
Doporučujeme rodičom, aby boli účastníci sústredenia poistení. Juniori a deti cestujú so súhlasom ich zákonných zástupcov a na vlastné nebezpečie.
Financovanie sústredenia je hradené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesta Lučenec a spolufinancovaním vo výške 80 eur/osoba.

            Ján Török, vr.                                                                Ján Šnúrik, vr.
    Tréningové centrum mládeže                                                 prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára