utorok 22. marca 2016

PLÁNOVANÉ SÚŤAŽE SAB A KLUBOV V BOCCII RAFFA NA 2. ŠTVRŤROK 2016

Plánované súťaže SAB A KLUBOV v boccii raffa na 2. štvrťrok 2016

I. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA U23
Nominovaní hráči na Majstrovstvá Slovenska U 23
Skupina dievčat D:
Petronela Sanislová, Kristína Stančíková, Magdaléna Strehovská
Skupina chlapcov M:
Daniel Obročník, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo, Kristián Košťál, Tomáš Štolc, Andrej Vidiečan, Lukáš Bolla
Termín: 9.4.2016, začiatok: 09:00 hod., žrebovanie: 08:30 hod., účasť bez štartovného
poplatku!
Miesto: Bocciodromy Lučenec
Vyhlasovateľ: Slovenská asociácia boccie
Hlavný usporiadateľ: Boccia klub guľových športov Bratislava
Hlavný rozhodca: Peter Domok
Rozhodcovia: tréneri ZCTM pri SAB
Slovenská asociácia boccie preplatí náklady na stravu a občerstvenie 5 eur/osoba, zálohovo pred M-SR juniorov do 23 rokov.
Slovenská asociácia boccie zabezpečí 3 vecné ceny, 3 diplomy, 3 medaile.
Prosím potvrďte svoju účasť alebo dôvod neúčasti čím skôr – najneskôr do 1.4.2016 na e-mailovú adresu: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com a na vedomie: Pier Paolo Soresi: piericek@hotmail.com

II. Majstrovstvá Slovenska klubov sa uskutočnia
v dvoch kategóriách:
                                                             A – 1. liga
- Boccia klub guľových športov Bratislava
      - Boccia klub Lučenec 1
      - Boccia klub Fortino 1
      - Športový klub Novoker 1

                                                                   B – 2. liga:
      - Legendy Nitra
      - SZTP ZO - tím Lýdie Vargovej a Pavlíny Kollárovej
      - Boccia klub Fortino 2
      - Boccia klub Lučenec 2
      - Boccia klub Fortino 3
      - Junior Lučenec ak chcú a môžu zostaviť tím

        Minimálny počet hráčov družstve je 3, maximálny 4 – prvý zápas trojky, druhý zápas jednotky, tretí zápas dvojky (ak sa dá, môžu sa hrať aj súčasne).
Hrá sa do 12 bodov.
Súpisku hráčov klubu tvoria hráči s číslami 1-4, hráč s číslom 4 môže hrať aj v kategórii B.
Hosťovanie je povolené len so súhlasom materského klubu.
Kategória B odohrá zápasy 23. 4. 2016 a víťaz postupuje do kategórie A (1. ligy).
Finále (5 družstiev) sa bude hrať 7. 5. 2016.
Štartovné je za každé družstvo 20 €. Hrať môže každý, bez rozdielu veku a pohlavia. Podmienkou je mať vyrovnané podlžnosti voči SAB.
Stretnutie zástupcov klubov, kde sa dohodnú presné detaily a propozície súťaží navrhujem
S dátumom 5.4.2016 o 18:00 hod.

III. LIGOVÁ SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV
Ligová súťaž jednotlivcov začína 16.4.2016 o 9:00 hod.
Štartovné je 5 €.
Žrebovanie obidvoch súťaží prebehne po skončení turnaja U23 dňa 9.4.2016 18:00 hod. na Bocciodrome Ulica J. Bottu v Lučenci.
Do žrebovania budú zaradení len hráči a kluby, ktorí zaplatili štartovné.
Prihlášky do súťaže Liga jednotlivcov ešte môžu zaslať zástupcovia klubov alebo jednotlivci s uvedením žien, ktoré chcú hrať s mužmi. Aj v súťaži jednotlivcov prebehne kategorizácia podľa výkonnosti – tí najlepší budú proti sebe hrať minimálne 2x – súťaž poslúži ako výber do reprezentačných družstiev Slovenska.

IV. Majstrovstvá Slovenska mužov 18. - 19. jún 2016, bez štartovného poplatku
V. Majstrovstvá Slovenská žien 28. - 29. máj 2016, bez štartovného poplatku
VI. Majstrovstvá Slovenska U14 – dátum sa ešte spresní, bez štartovného poplatku
- Slovenská asociácia boccie preplatí náklady na stravu (občerstvenie) 5 eur/osoba, zálohovo organizátorom pred všetkými M-SR.
- Slovenská asociácia boccie zabezpečí pre organizátorov 3 vecné ceny, 3 diplomy, 3 medaile.V Lučenci dňa 22. marca 2016                                                           Ján Török, vr.


0 comments:

Zverejnenie komentára