pondelok 29. februára 2016

NÁVRH HARMONOGRAMU PODUJATÍ SAB, CTM, KLUBOV V ROKU 2016

HARMONOGRAM PODUJATÍ SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, CENTRA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE A KLUBOV NA ROK 2016
  
RAFFA 2016

Január - December:
- Tréningy, utorok 16.00 - 19.00 hod. (Bocciodrom, Ulica novohradská alebo Bocciodorom, Ulica Jána Bottu), ZCPTM - Lučenec
2. január:
- Mladé talenty boccie 2016, Raffa, U12 - Lučenec
31. január:
- Medzinárodný turnaj trojíc, muži, ženy, juniori, Raffa - Budapešť - Maďarsko

13. február:
- Talenty 2016, Medzinárodný fašiangový boccia CUP, Päťboj guľových športov, Raffa - Lyonnaise/volo, U12 - Lučenec
13. február:
- 9.00 hod. Vyhodnotenie Majstrovstiev SR juniorov do 18 rokov v Lecco, Raffa - Lučenec
27. február:
- Medzinárodný turnaj jednotlivcov, Raffa, U15 - Budapešť - Maďarsko

MAREC – SEPTEMBER
- Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev (3 - 1 - 2), muži, ženy, juniori, Raffa - Lučenec (po vyhotovení propozícii a ich schválení)
5. marec:
- Talenty 2015, súťaž trojíc Raffa - Lučenec

9. apríl:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov do 23 rokov, Raffa - Lučenec

Máj:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov do 14 rokov, Raffa - Lučenec
28. -29. máj:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky žien, jednotlivkyne, Raffa - Lučenec

18. - 19. jún:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky mužov, jednotlivci, Raffa - Lučenec
25. jún:
- II. ročník medzinárodného turnaja družstiev žien o Pohár riaditeľa Strednej zdravotníckej školy Lučenec, Raffa - Lučenec

Jún - Júl:
- Sústredenie juniorov
- Majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov: družstvá - Ankara - Turecko
- Majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov: jednotlivci - Ankara -Turecko

 6. - 7. august:
Medzinárodný turnaj dvojíc v boccii, V. ročník pohára Karlov Dvor, Raffa - Cífer
August:
V. ročník turnaja dvojíc EliDent Cup 2015, Raffa - Lučenec
18. - 21. august:
- VI. Majstrovstvá Strednej Európy klubových družstiev Cena mesta Lučenec, muži - Lučenec

September:
- Turnaj registrovaných a neregistrovaných, trojice, muži, ženy, juniori, Raffa, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lučenec - Lučenec
27. september - 2. október:
- Majstrovstvá Európy mužov, Raffa: družstvá - Crema - Taliansko
- Majstrovstvá Európy mužov, Raffa: jednotlivci - Crema - Taliansko
- Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov, Raffa: jednotlivci - Crema - Taliansko


LYONNAISE/VOLO 2016

Január - December:
- Tréningy, štvrtok 19.30 - 21.00 hod., telocvičňa ZŠ L. Novomeského, ZCPTM - Lučenec

Január - Apríl:
- Zimná tréningová príprava v telocvični ZŠ L. Novomeského (1x týždenne): muži, ženy, juniori – Lučenec

13. február:
- Talenty 2016, Medzinárodný fašiangový boccia CUP, Päťboj guľových športov, Raffa - Lyonnaise/volo, U12 - Lučenec
14. február:
- Medzinárodný turnaj, kruh - Raffa s guľami, muži, ženy - Budapešť - Maďarsko

Apríl:
- Tréningový kemp, muži, ženy, juniori - Budapešť - Maďarsko

4. jún:
- ŠK Boules Novohrad deťom - MDD na ihrisku SOUT, miniturnaj pre deti do 12 rokov - Lučenec

2. júl:
- Majstrovstvá Slovenskej republiky mužov a žien - Lučenec

11. - 16. júl:
 - Športové sústredenie, muži, ženy - Chorvátsko

Júl:
- Medzinárodné majstrovstvá Maďarska, muži, ženy, juniori - Teréni - Maďarsko

 August:
- Medzinárodná súťaž, muži, ženy, juniori - Budapešť - Maďarsko

September:
- Medzinárodný hodinový volo maratón - Budapešť - Maďarsko
September:
- Majstrovstvá Európy mužov (6 disciplín) - Turecko

1. - 8. október:
- Majstrovstvá sveta žien (6 disciplín) - Casablanca - Maroko

28. november - 3. december
- Majstrovstvá sveta juniorov do 18 a 23 rokov (3+3 disciplíny) - Monako

November - December:
- Zimná tréningová príprava, Lučenec, ZŠ L. Novomeského, muži, ženy, juniori - Lučenec


Vyhotovil: Ján Šnúrik na návrh predsedov klubov, trénerov Centra talentovanej mládeže a podľa plánu podujatí medzinárodných organizácií F.I.B. a EBA.


V Lučenci dňa 17.2.2016

0 comments:

Zverejnenie komentára