streda 27. januára 2016

PROPOZÍCIE: FAŠIANGOVÝ BOCCIA CUP 2016

Slovenská asociácia Boccie v spolupráci so Zväzovým centrom prípravy talentovanej mládeže pri Slovenskej asociácii boccie


za spoluúčasti mládežníckych centier v Budapešti a mesta Sárvár
Vás  pozývame na súťaž jednotlivcov U12

V rámci cyklu Talenty boccie 2016  Päťboj guľových športov
FAŠIANGOVÝ BOCCIA CUP 2016

Turnaj sa uskutoční  dňa 13.2.2016 na krytom bocciodrome v budove UK Bratislava pri MsÚ v Lučenci

Riaditeľ súťaže: Nadežda Nagyová
Hlavný rozhodca: Dagmar Luptáková
Usporiadateľ: BK Fortino v spolupráci so Zväzovým centrom prípravy talentovanej mládeže pri Slovenskej asociácii boccie
Štartovné: 3 € (pitný režim - čaj, obed, diplom, ceny)             
                         
Program:
8:00 - 09:00 hod.:    registrácia hráčov - prezenčná listina, tréning, žrebovanie štartovných čísiel
9:00 - 10:00 hod.:    2 min. kotúľanie spolu - 3 body, 50cm - 2 body, 1m - 1 bod
10:00 - 11:00 hod.:  2 min.  raffa úspešný  hod  - 1 bod
11:00 - 12:00 hod.:  2 min. volo úspešný  hod  -  1 bod
12:00 - 12:30 hod.:  obed
12:30 - 15:30 hod.:  hra boccia raffa na 4 obrátky KO  podľa umiestnenia 1 - 6 bodov
15:30 - 17:00 hod.:  Lyonnaisse/Volo  3 min. beh, každý hráč absolvuje 2 min. tréningovú prípravu: každý                                     zásah - 1 bod.

Ján Šnúrik, prezident SAB, v.r.
Ján Török, vedúci ZCPTM, v.r.

Prihlášky: do 6.2.2016 u svojich trénerov

Časový harmonogram a systém súťaže sa spresní podľa počtu prihlásených hráčov.
Zároveň žiadame členov ZCTM U23 a U18 o pomoc pri príprave a organizovaní súťažných disciplín.


Nadežda Nagyová, Dagmar Luptáková

0 comments:

Zverejnenie komentára